Skal forklare udsættelser

Offentliggørelse af forslag til vand- og naturplaner er endnu en gang blevet udsat

Kommunerne er klar, men endnu engang trækker offentliggørelsen af Miljøministeriets vand-og naturplaner ud.Foto: Martin Damgaard

Kommunerne er klar, men endnu engang trækker offentliggørelsen af Miljøministeriets vand-og naturplaner ud.Foto: Martin Damgaard

NORDJYLLAND:For Mariager Fjord, Limfjorden og en række mindre nordjyske vandløb, vil de forslag til vand- og naturplaner, som Miljøministeriet er ved at forberede få store konsekvenser. Kommunerne er klar til at gå i gang med det videre arbejde, men endnu en gang trækker offentliggørelsen af forslagene ud. På Christiansborg var man indstillet på, at forslagene ville blive lagt frem i denne uge. - Det er nu udsat, og der er ikke sat nogen ny dato på, hvornår planerne offentliggøres. Jeg er sikker på, at udsættelserne dækker over intern uenighed i regeringen, siger medlem af Folketingets miljøudvalg Per Clausen (EL). Så sent som i går blev planerne berørt, da Folketingets miljøudvalg havde miljøminister Troels Lund Poulsen (V) i åbent samråd om vedligeholdelsen af vandløb. Efter omtalen i NORDJYSKE af den hidtidige forsinkelse af planerne har Per Clausen rejst sagen over for miljøministeren. Det sker i et skriftligt spørgsmål: - Ministeren bedes redegøre for, hvorfor statens udspil til de vand- og naturplaner, der skal sikre, at Danmark kan leve op til sine EU-forpligtelser, er blevet forsinket med indtil nu over tre måneder, lyder et af spørgsmålene. Per Clausen rejser også spørgsmålet om, hvordan kommunerne sikres tilfredsstillende mulighed for at planlægge den indsats, som de efterfølgende skal i gang med. - Det er urimeligt både over for kommunerne og over for miljøet, at Miljøministeriet ikke er færdig med forslagene, siger Per Clausen. Regeringen har kædet offentliggørelsen af planerne sammen med færdiggørelsen af et udspil til grøn vækst. Efter offentliggørelsen af planerne kommer der en høringsperiode: - Jeg er sikker på, at der vil komme en række kommentarer til planerne, og det vil givet give et større politisk slagsmål om, hvordan de endelige planer skal være, siger Per Clausen. Kommunerne i Nord- og Midtjylland, der har interesser i Limfjordens tilstand, har lavet et samarbejde. Her har formanden for samarbejdet, Poul Roesen (K), Morsø Kommune, over for sin partifælle økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen presset på for at få en afklaring om vandplanerne. Lene Espersen leder arbejdet i det regeringsudvalg, der skal komme med forslag til grøn vækst. Når vand- og naturplanerne bliver offentliggjort kommer der først en høringsperiode, hvorefter planen er, at kommunerne næste år skal gå i gang med egentlige handleplaner, der så skal vedtages senere i 2010. Et af de stor diskussionsemner er planernes økonomiske konsekvenser, som for nogle kommuner er vurderet til at løbe op i omkring 100 millioner kroner.