Hospitaler

Skal Frederikshavn-Skagen sygehus afvikles?

Befolkningen i NØ-Vendsyssel lades i stikken af Amtet ! Amtsrådets planer om at nedlægge vitale kirurgiske, herunder akut kirurgi, medicinske og uddannelsesmæssige funktioner ved Frederikshavn-Skagen Sygehus og overføre disse til Hjørring er en besk klud i ansigtet på befolkningen i NØ-Vendsyssel, som totalt vil underminere tilliden til amtspolitikerne og deres troværdighed. Hvordan kan man som led i en langsigtet sundhedsplan investere millioner i udbygningen af Frederikshavn-Skagen Sygehus til et fuldt moderne fremtidssikret sygehus for derefter over nat at trække tæppet væk under det?? NØ-Vendsyssel udgør sammen med Sæby det største samlede byområde i Vendsyssel udenfor Aalborg. Det skal nu amputeres og yderligere skævvrides i forhold til Hjørring og NV-Vendsyssel!! Føres beslutningen ud i livet, vil Frederikshavn-Skagen Sygehus blive destabiliseret i en sådan grad, at der reelt startes en afvikling af dette. Hvordan forestiller amtspolitikerne sig, at man kan rekruttere læger og sygeplejersker til et område under afvikling? Usikkerheden vil brede sig til det øvrige erhvervsområde, som i forvejen er under hårdt pres. Det er ubegribeligt, at amtet med åbne øjne vil løbe fra sit ansvar for en ligelig og bæredygtig udvikling i regionen, men det er, hvad der nu er under opsejling. Amtet svigter NØ-Vendsyssel - er det, hvad vi betaler skat til Amtet for? Er amtspolitikerne overhovedet bekendt med konsekvenserne af en sådan beslutning? Planerne må tages af bordet, og der må findes en mere balanceret løsning, til gavn for hele Nordvendsyssel; - for både Hjørring og Frederikshavn-Skagen Sygehus.