Skal grøfterne graves dybere?

Det fremgår af en netartikel i NORDJYSKE og af et indslag i Radioavisen søndag 26.3., at arbejdsløsheden nu er så lav, at virksomhederne er desperate efter kvalificeret arbejdskraft.

I artiklen oplyser Nikolaj Henum, marketings- og kommunikationschef hos rekrutteringsbureauet Adecco, at der er en stigende interesse hos virksomhederne for at ansætte minoritetsgrupper som indvandrere og handicappede. Det er dejligt, at der nu er brug for alle, og at arbejdsløsheden er faldende. Af artiklen fremgår det imidlertid også, at mange indvandrere stadig mangler de rette kvalifikationer for at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked. Havde journalisten spurgt om årsagen til, at mange personer med et handicap ikke er på arbejdsmarkedet, havde en af forklaringerne også været "mangel på uddannelse". Det at have et handicap betyder nemlig ikke, at man pr. definition har en nedsat arbejdsevne. I de tilfælde, hvor arbejdsevnen er nedsat, findes der som oftest mulighed for at sætte ind med hjælpemidler, personlig assistance eller fleksjob. Det betyder, at personen kompenseres for den manglende arbejdsevne, hvorved virksomheden som udgangspunkt ikke kommer til at betale fuld løn til en medarbejder, der ikke er i stand til at levere 100 pct. arbejdskraft. Problemet for handicappede er, at de har et generelt lavere uddannelsesniveau end resten af befolkningen. Uddannelsesniveauet er som bekendt af stor betydning for, om man kan finde arbejde – dette gælder i særdeleshed også for handicappede. Det er derfor vigtigt, at man fra regeringens side sætter ind over for at ændre på det skisma, at man har brug for arbejdskraften fra marginalgrupperne, samtidig med at arbejdskraften ikke er kvalificeret nok. Statsministeren holdt i sidste uge møder med LO og DA for at lægge op til, at der i de kommende overenskomstforhandlinger iværksættes mulighed for efter- og videreuddannelse i stedet for højere løn. Men også her er mulighederne for personer med handicap generelt dårligere end for ikke-handicappede, idet det kan være svært at få den rette hjælp og kompensation i forbindelse med uddannelsen. Så, hvis vi ikke passer på, risikerer vi at grave en endnu dybere grøft mellem den kvalificerede og den ikke-kvalificerede arbejdskraft.