Skal hunden opereres for blæresten?

?NN har skrevet angående sin hund, en seks år gammel blandingshund, som har problemer med blæresten. Hunden begyndte sidste efteråret at tisse blod og undersøgelse hos dyrlægen afslørede, at hunden havde blæresten. Den fik blærestenene fjernet ved en operation og er siden blevet fodret med et specielt foder, som skulle kunne forebygge dannelse af flere blæresten. Der er nu gået fem måneder siden operationen, hunden er igen begyndt at få problemer og en ny røntgenundersøgelse har vist, at der igen er sten i blæren. Stenene er ikke så store som sidst, men de sætter sig fast i urinrøret i hundens penis, og nu har den svært ved at tisse. Familien spørger, om der ikke er andet at gøre end operation, da hunden jo ikke kan være tjent med halvårlige operationer for blæresten. Kan det ikke lade sig gøre at knuse stenene i blæren? !Blæresten dannes ikke som følge af forkert fodring, men fordi hunden har anlæg for at danne blæresten. Det er nemlig sådan, at nogle få hundes urin har en sammensætning som gør, at visse mineralstoffer udskilt gennem nyrerne ikke lader sig opløse i urinen, men udfældes i form af krystaller, som så kan danne regulære sten af forskellig størrelse. Krystallerne er mikroskopiske, og stenene kan variere fra riskornstore til hønseægstørrelse. Der kan være få og der kan være mange sten, de kan være ru eller glatte på overfladen. Stenene kan bestå af forskellige former for mineralstoffer, og sammensætningen kan variere fra hund til hund. Selv om foderet i sig selv ikke er den direkte årsag til dannelsen af blæresten, vil det i langt de fleste tilfælde kunne lade sig gøre at forebygge dannelsen af krystaller/sten med en bestemt mineralstofsammensætning ved at fodre hunden med et foder, som dels har et meget lavt indhold af det mineralstof, stenene består af og dels ændrer urinens surhedsgrad, så den pågældende type sten lettere opløses. Der findes altså forskellige typer forebyggende foder. Det vil derfor være en fordel, før man begynder fodring med forebyggende foder, at kende stenenes mineralstofsammensætning på forhånd, da ét foder ikke forebygger alle typer blærekrystaller/-sten. Hvis hunden danner krystaller, kan man ved en mikroskopisk undersøgelse af urinen, typebestemme disse og derefter sige hvilket foder vil være det bedste. Hvis hunden udelukkende danner sten, kan disse efter operativ fjernelse sendes til typebestemmelse på et laboratorium. Vi har endnu ikke mulighed for at knuse stenene i selve urinblæren, kun når de som her har kilet sig fast i den yderste del af urinrøret, vil det i nogle tilfælde være muligt. Hvis urinrøret er blokeret af små sten kan det måske lade sig gøre at skylle stenene tilbage i urinblæren, og derefter forsøge at fodre med det opløsende foder, hvis det kan lade sig gøre med den aktuelle type sten. Jeg vil selv foretrække at operere igen, hvor man ud over at fjerne eventuelle sten i urinblæren også laver en permanent åbning til urinrøret på undersiden af penis, så sten ikke længere kan sætte sig fast der og blokere urinrøret. Har jeres hund siden operationen udelukkende fået specialfoderet? I bekræftende fald kunne det for mig se ud, som om det foder I bruger ikke er det rigtige. Har den fået godbidder, middagsrester eller lignende ved siden af specialfoderet? Hvis det er tilfældet kunne årsagen ligge her og det må ophøre med det samme. Jeg synes, I skal kontakte jeres dyrlæge angående de forskellige muligheder.K.P.