Skal jeg betale fuldt børnebidrag?

Vores søn bor både hos mig og hans mor

EMNER 15. september 2002 08:00

?Jeg har en søn på 10 år. Vi har fælles forældremyndighed og har indtil nu kunnet finde ud af at træffe aftaler om samværet. Men min eks. forlanger, at jeg skal betale bidrag. Kan det være rigtigt, at jeg skal betale det fulde børnebidrag, når vores søn bor hos mig en stor del af tiden, og jeg også ind imellem køber tøj m.v. til ham? !Forældre har forsørgelsespligt overfor børn. Den af forældrene, der bor sammen med barnet, anses for at have opfyldt sin forsørgelsespligt. Den af forældrene, der forsømmer sin forsørgelsespligt overfor barnet, kan pålægges at betale bidrag. Ved deleordninger, hvor udgifterne til barnets forsørgelse deles nogenlunde ligeligt, kan ingen af forældrene pålægges at betale bidrag. I Deres tilfælde foreligger ikke en sådan deleordning, og derfor er De bidragspligtig. Der skelnes ikke til Deres del-forsørgelse, og der ydes ikke "rabat" ud fra dette synspunkt. Bidraget fastsættes ud fra nogle faste rammer, der sjældent fraviges, selv om der er mulighed for det i lovgivningen. Det såkaldte normalbidrag forhøjes med 25 pct. ved en årlig indtægt på ca. 305.000 kr., med 50 pct. ved en årlig indtægt på ca. 320.000 kr. og med 100 pct. ved en årlig indtægt på ca. 345.000 kr. Ved 2 børn er beløbsgrænserne henholdsvis 320.000 kr., 345.000 kr. og 385.000 kr. Ved 3 børn er beløbsgrænserne henholdsvis 345.000 kr., 385.000 kr. og 440.000 kr. Normalbidraget er på 940 kr. pr. måned. Beløbet er skattepligtigt for barnet. Herud over kan der blive tale om bidrag i anledning af omkostninger ved dåb, konfirmation, sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning samt til undervisning eller uddannelse efter det fyldte 18. år. Hvis udgifterne ikke er fordelt ligeligt, får De meget vanskeligt ved at få statsamtet til at fravige disse rammer. Men De kan prøve, og afgørelsen kan påklages til Civilretsdirektoratet. Alternativt kan De forsøge at finde en aftale med moderen. Det kan være, at hun finder det rimeligt, at De fradrager en del af udgifterne i børnebidraget, selv om De ikke har krav herpå. Alternativet er, at De strengt holder Dem til alene betale udgifter, der følger af samværet. Er der tvivl om, hvad det omfatter, kan statsamtet i forbindelse med en samværsresolution træffe detaljerede bestemmelser.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...