Skal jeg selv betale ny guldkrone?

?Skal min ulykkesforsikring dække udskiftning af en guldkrone? Over min ulykkesforsikring blev kronen betalt for omkring 10 år siden. Nu er jeg i tvivl, om jeg selv skal betale den nye krone. !Hvis der ikke er noget at bebrejde tandlægen, der udførte kronen, er der tale om en følge af forsikringsbegivenheden. Der gælder en to års regel, således at krav forældes to år efter udgangen af det kalenderår, i hvilket De fik kundskab om kravet og om, at det er forfaldent. Dette kendskab har De først nu, hvor De opdagede, at kronen skal skiftes. Kravet er derfor ikke forældet. De bør således anmelde kravet på ny. Har De skiftet ulykkesforsikring, er det dét selskab, som dækkede i sin tid, De skal anmelde overfor.