EMNER

Skal jorden ved Elling å være landbrugsjord eller rekreativt område

ELLING Å: Så er der atter sat gang i debatten om den gamle Bannerslundjord. Denne gang er det Jordbrugskommissionen, der har pålagt Frederikshavn Kommune at sælge den inden den 18. april i år. Kommunen må ikke eje landbrugsjord. Derfor er kommunen tvunget til at tvinge lokalbefolkningen, og det er især os, der færdes der til daglig, væk fra området. Det her er en alvorlig sag for os, der bruger området i fritiden. Vi har før prøvet at kæmpe for lokalbefolkningens frihed på disse jorder og kysten, hvor vi kan færdes i respekt for de værdier, som naturen har skabt. For at understrege alvoren af afhændelsen var, at kommunen havde solgt de ca. 60 hektarer til en tilfældig landmand. Da jorden er i en sådan stand, at det overhovedet ikke egner sig til andet end lidt græsning, kan det kun være for at køberen så på sin gård kan udvide besætningen. Hvis kommunen havde gået efter en optimal fortjeneste på jorden, så havde man ved et salg været tvunget til at sælge uden bindinger, eller en kraftig nedskæring af disse. Fjernelse af disse bindinger over for en køber havde betydet, at lystfiskernes brugsret og jagt på området var kommet i farezonen. Selv fugletårnet er omtalt i bindingerne. Så galt er det foreløbigt ikke gået. Ved et salg skal disse bindinger forsøges handlet igennem, så friluftsfolket stadig kan færdes i området. Også med en privat ejer. Hvis kommunen inden den 18. april i år kan nå at få udarbejdet en ny lokalplan eller finde andre løsninger. Så vil dette naturområde blive reddet fra at gå over på private hænder og hvad dermed må følge af indskrænkninger af borgernes frihed til at færdes. På Østkystforeningernes Årsmøde den 28. januar optog et salg af jorden meget af tiden og kom til en kraftig debat. De 25 foreninger vedtog at følge meget nøje med i udviklingen ved et salg, og dermed en ændring af deres medlemmers frihed til at færdes i området. Hvis det ikke lykkedes for kommunen at finde en løsning, så vil Østkystforeningerne gå i offensiven med en protest. Hvis Østkystforeningerne skal være med til at opmuntre til friluftsliv og naturforståelse, kan det ikke, som i dette tilfælde være rimeligt, at det skal være under hensyntagen til landbrugspligt.