Skal kirken være på Facebook og sms?

Stor interesse for at møde de tre bispekandidater til en debat om fornyelse i folkekirken og den fremtidige rolle for biskoppen i Aalborg Stift

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

kandidaterne til bispevalget i Aalborg Stift er f.v. Henning Toft Bro, Jørgen Kjærgaard og Marianne Christiansen.

YDBY:Skal kirken benytte sig af moderne kommunikationsfora som Facebook og sms for at imødekomme nye generationer? Hvilke opgaver kan menighedsrådene fritages for, og hvordan kan en biskop være en sparringspartner i forhold til de ansatte og frivillige i sognene? Det var nogle af de spørgsmål, der blev berørt i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter tirsdag aften ved det næstsidste valgmøde inden den 11. februar, der er sat som frist for afgivelse af stemmer til bispevalget i Aalborg Stift. Omkring 200 menighedsrådsmedlemmer og præster fra hovedsageligt Thy og Mors var strømmet til for at møde de tre kandidater: provst Henning Toft Bro fra Nykøbing, sognepræst Marianne Christiansen fra Thisted og sognepræst Jørgen Kjærgaard, Vestervig. Teologisk ligger de tre kandidater nogenlunde på linje, men stilmæssigt er der forskelle, ligesom aftenens debat viste, at der er forskel på, hvad de tre kandidater lægger vægt på i forhold til biskoppens rolle og folkekirkens udvikling. Henning Toft Bro talte om at styrke undervisningsdelen i folkekirken og bygge videre på succeshistorien om minikonfirmanderne. - Jeg så også gerne, at vi fik mod på dåbsundervisning. Den interesse i form af spørgen og søgen, vi møder fra unge forældre, skal vi være gode til at gribe, sagde han. Det var også ham - musikeren fra Thyborøn - der bragte nye kommunikationsformer som Facebook og sms på bane. - Vi skal være gode til at skære vore tilbud til, så vi åbner dørene for nye generationer, mente han. Ingen grund til nervøsitet Marianne Christiansen mener ikke, man skal være så bekymret for, om det kristne budskab lever. Hun pegede på, at det er 722.000 dage siden, at Jesus sagde "gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple". - Den lutherske tradition fornyes jo hele tiden. I min barndom var det utænkeligt, at man kunne tænde lys i kirken. Det drejer sig om, at vi støtter hinanden i at være levende i vores trosudtryk. Babysalmesang og pilgrimsvandringer er ikke først og fremmest Jørgen Kjærgaards fokusområde. - Hvis jeg blev spurgt, om jeg som biskop vil forbyde pilgrimsvandringer, så er svaret nej. Men vi skal være klare på, hvad vi står for i forhold til den evangelisk-lutherske tradition, sagde Jørgen Kjærgaard, der gerne vil være med til at indføre lettere og mere overkommelige gudstjenester som supplement til højmessen. Flytning af otte præstestillinger i Aalborg Stift til fordel for andre dele af landet var et af de emner, som tilhørerne bragte op overfor kandidaterne. - Vær nu ærlige og sig, at I ikke undgår nedlæggelse af sogne, sagde Gunnar Smed, formand for Nors Menighedsråd. Henning Toft Bro var klar i mælet i forhold til, at der skal flyttes præstestillinger fra land til by, mens Marianne Christiansen ikke så dette scenarie så klart. Men hun pegede på nødvendigheden af en åben debat om strukturudviklingen. - Forsøg at lade være med at tænke defensivt. Tænk med fantasi, glæde og frimodighed på, hvordan opgaverne kan løses i fællesskab. Jørgen Kjærgaard var den tydeligste fortaler for bevarelse af sognene: - Jeg vil kæmpe så længe jeg kan for at beholde de små sogne - så længe de vil kæmpe for sig selv. Alle tre bispekandidater vil - hvis de bliver valgt - have fokus på arbejdsvilkårene for præsterne. - Biskoppen skal huske at give sin opmærksomhed til det anonyme, daglige præstearbejde, sagde Jørgen Kjærgaard, der vil være en "biskop i øjenhøjde" og en "bevidst aktør i forhold til at tiltrække nye præster". Marianne Christiansen talte om at være nærværende i forhold til ikke blot præsterne, men også menighedsråd, stiftsråd og ansatte. - Det er vigtigt, at en biskop har en fast turnus i at komme rundt - for at lytte, sagde Thisted-præsten, der også gerne ser et øget samarbejde mellem folkekirken og de frivillige organisationer. Henning Toft Bro: - Biskoppen skal ud i sognene for at inspirere og lade sig inspirere. Bispekandidaterne mødes til afslutningsdebat den 27. januar på Hjørring Gymnasium.

Breaking
Så er det besluttet: Næsten alle coronarestriktioner ophæves 1. februar
Luk