Skal Kristus spille rolle i EU?

Kristendom 24. september 2007 06:00

RELIGION/POLITIK: I forrige modul på Støvring Gymnasium sad vi fem piger og hørte på et spændende oplæg omkring EU. Her erfarede vi, at den katolske pave opfordrede til skrevne kristne retningslinier i en ny EU-traktat. For nyligt blev dette emne aktuelt igen, da den tyske forbundskansler Angela Merkel var på besøg hos paven. Forfatningstraktaten blev i sin tid nedstemt i Holland og Frankrig i 2005, men derfor lever diskussionen videre. Spørgsmålet går på, om hvor vidt vi skal blande religion og politik i EU? Skal vi sætte kristne normer for fremmede religioner, og hvilken funktion vil det da have? Er det ikke underordnet om man er kristen eller af en anden trosretning, så længe vi alle står sammen om et fælles forbund med et fælles mål. Et eksempel kunne være problemstillingen i forhold til CO2-udslippet. Hvorfor skulle nedsætningen af denne have noget med ens trosretning af gøre? Det er ligegyldig, om man er muslim, kristen eller noget helt tredje, så længe vi står sammen med en fælles politik om et bedre miljø? Hvis vi vælger at indskrive kristne værdier som en væsentlig del af en ny EU-traktat, vil det naturligvis have sine følger. Andre mennesker med andre trosretninger vil blive stødte, og dette vil måske medføre, at visse lande ikke kommer med i vores EU. Lande som f.eks. Tyrkiet med 90 pct. Muslimer, ville gøre oprør mod traktaten, og hvad vil vi få ud af, at udelukke dem på baggrund af deres tro? Handler EU ikke om et fællesskab, og hvordan kan et fællesskab bestå uden accept af forskellighed? Vores hovedspørgsmål var som før nævnt, hvor vidt religion og politik kan blandes sammen? Til dette mener vi, at religion er en underordnet faktor i EU. EU handler ikke om religion men om hvordan vi i fællesskab kan skabe en bedre fremtid for de næste generationer. Derfor mener vi, at religion skal holdes inden for de enkelte landes grænser. På den måde kan de enkelte lande lovgive som det vil inden for landets grænser, uden EU¿s indblanding. { Fredag 21.9. deltog 110 elever fra Støvring Gymnasium i et EU-seminar arrangeret af Europabevægelsen. I løbet af dagen skulle eleverne skrive et læserbrev, og dermed deltage i en konkurrence om en tur til Bruxelles. Ovennævnte læserbrev er dagens bedste, kåret af Europabevægelsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...