Skolevæsen

Skal kultur gå til grunde?

”Pæne piger og dumme drenge”. Med denne uhyrlige overskrift har der været kaldt til møde 10.1. på Nibe Skole. Hvordan kan en højt uddannet, såkaldt hjerneforsker få sig til at kalde drenge dumme?

Min mor lærte mig som barn, at vi ikke måtte kalde nogen dumme, for så var vi selv dumme. At børn er forskellige - også i udvikling - gælder da både drenge ogpiger, og det behøver der ikke en dyrt betalt forsker til at fortælle folk. Det ved forældre og skolevæsen da også godt. Galt er det nu også, at regeringen med B. Haarder i spidsen har bestemt, at børn fra børnehaven skal have papir på deres evner og kunnen. Stakkels børn - og en håbløs opgave for skolelærere. En fuldstændig omvæltning far Grundtvigs og Kolds skole- og menneskesyn. Højskolemanden B. Haarder må da være gået fuldstændigt fra snøvsen? Og ifølge NORDJYSKE (5.1.) har regeringen i sin visdom fået vort lille land inddelt i fire farvede felter - en sort, en brun, en gul og en hvid, med Vesthimmerland helti sort, grundet på, at borgerne her er dårligere uddannet end i landet som helhed. Her gælder ordet om dumhed også. I sommeren 1873 oprettedes en grundtvigsk højskole i Lundby, omtrent midt ude på heden, af Anders Laursen. Den blev også samlingspunkt for møder om søndagen, som folk fra egnen gik til, bl.a. helt fra Sønderup. Og der blev bygget et stort forsamlingshus, der kunne rumme flere hundrede mennesker, som samledes i fire dage til efterårsmøder med fremmede taler fra det øvrige land, bl.a. forfatter Jacob Knudsen. Da havde folk her fra Vesthimmerland behov for livsoplysning - modsat meget intetsigende underholdning, som der stimles sammen om i dag. Tilbage i det 9. århundrede havde vore forfædre også behov for at rejse en kirke i Sebbersund. For ca. 30 år siden udtalte en klog bondemand fra Valsted, at ”hvis vi fornægter kristendommen, går vor kultur til grunde”. Dengang blev morgensang med salmer og bøn afskaffet i vor skole. I dag kan vi læse i avisen, at gymnasieelever ikke har kendskab til historien om Abraham, Isak og Jacob, vor kristne histories ophav. På NORDJYSKE Stiftstidendes kulturrisde er det mest rockmusik med engelske tekster, der fylder. Til avisens journalister der: Er det helt ukendt, at druk, tyveri, hærværk, vold og narko også hører med til vor kultur? Som desværre også findes i landets øvrige fire farvede felter.