Skal løfte i flok

Som mangeårig skribent og læser af debatsiderne undrer det mig stadig, at vi mennesker dog partout skal være så uenige.

Fransisca Torpsdal

Fransisca Torpsdal

Hvorfor er det nødvendigt, at politikerne i regeringen, i regionen og i kommunen skal slå hinanden verbalt, manipulere og få det værste frem i hinanden? Jamen, sådan er jo politik, vil mange sige, og sådan er livet generelt også ude i samfundet, men, nej, for at vende tilbage til politikerne er det vigtigste så ikke netop det, som åbenbart er glemt hos 90 % af politikerne: at gøre det allerbedste for borgerne? Det glemmes ufatteligt hurtigt, når man først er valgt. Så handler det om at holde skansen på den taburet, der nu er blevet tildelt én. Ja, så har journalisterne da noget at skrive om, men tænk, hvis man fandt ud af, at der faktisk også er gode ting at referere. Dette har været fremme mange gange, men er det mon sådan, at vi mennesker vil have sensationer. Vi vil måske helst have, at det går lidt dårligt også for hinanden, så har vi da lidt, der sætter vores adrenalin i kog, herligt. For at et menneske er egnet til at være på en toppost - lad os holde os til politikerne - så kræves der også stor dynamik og en vis glæde ved magt, det er også o.k. Vi er jo forskellige, men at være politiker og glemme sit hjerte, glemme sine følelser for borgene, se så er man ude på et skråplan. Er jeg naiv, ja, vil mange sige, men herligt - lad mig være det. Jeg har et forslag: At hver eneste, der ønsker at beskæftige sig med andre mennesker, som får mulighed for at lede andre - det være sig politikere, direktører, plejehjemsledere og i alle andre fag i samfundet - skal gennem en stor og dyb test, som viser, om de er egnet til at lede, om de har hjertet på rette sted. En tilbundsgående analyse som klart ville tilkende givet egnet eller ikke-egnet, selv om man prøver at manipulere svarene. Hvis man får afslag, ja, så må man jo enten vælge om eller gå i psykoanalyse for at få de barrierer væk, som har forhindret en i at være et helt menneske, hvor det mentale som det følelsesmæssige er afbalanceret, eller man må vælge andet job, hvor andre bestemmer. Det handler om, at vi alle løfter i flok for at få et bedre samfund, og som det ser ud i vort land, så er der meget at tage fat på. Vi skal alle være ansvarlige ikke kun inden for vores lille familie, men også i det store.