Skal loven holdes?

Før sommerferien udsendte Hjørring Kommune det nu over det ganske land berygtede, forslag til lukning af 10 af kommunens skoler.

Rundt omkring i lokalsamfundene kæmpes der nu en brav kamp for, at skolerne kan bevares, og politikerne må kun kunne glæde sig over, at de lokale kræfter er mere kreative, fantasifulde og fremadrettede end kommunen selv er. For hvad er et lokalsamfund uden en skole? Men midt i kampen for at redde liv og ånd i lokalsamfundet sender Hjørring Kommune i begyndelsen af dette skoleår besked ud til skolerne om, at på grund af budgetoverskridelser, er der lukket for skolernes vikarbudget. Jeg ved ikke, om man gør sig tanker om, hvad det betyder for skolerne og for vores fælles skoleelever? Vi taler om 6700 undervisningstimer, som skæres ud af skolernes undervisning i resten af 2010, og dermed tages fra eleverne, som stadig skal gøre sig endnu dygtigere til fremtidens skole. Det er en farce. For det betyder vel, at det minimumstimetal, som landets lovgivning kræver i skoleloven, og som skolerne i kommunen på grund af nedskæringer kun akkurat holder, nu ikke mere kan holdes? På grund af dårlig økonomi kan kommunen ikke overholde lovens krav. Plejer det ikke at betyde, at man er tæt på at blive sat under administration af Indenrigsministeriet? For kommunen er vel, lige som andre i dette land, pligtige til at følge loven? Der er dårlig økonomi sandelig ikke en undskyldning. Får vores skoleelever i Hjørring Kommune så den minimumsundervisning, de ifølge lovgivningen har krav på? Det er betænkeligt og burde mane til eftertanke i kommunalbestyrelsen. For man skal huske på, at minimumstimetallet er bindende, hvilket betyder, at kommunen ikke må tilbyde færre timer end det, Undervisningsministeriet har fastsat. Skolerne i kommunen er for nuværende på minimumstimetal, og hvis der ikke kan vikardækkes, tilbydes dette timetal selvfølgelig ikke. Leves der op til lovens krav? Og ikke alene det: Lærerne kan for eksempel ikke mere komme på efteruddannelse, der skal gøre dem endnu mere kvalificerede til at varetage deres væsentlige arbejde og give inspiration videre ud i klasserne, da der ikke er vikartimer til at dække lærerne. Det er altså tilsyneladende bare tom snak, når politikkerne priser vores skolelærere. Og skolernes pædagogiske og sociale tilsyn med eleverne smuldrer, da det uddannede personale, der ellers skulle varetage disse opgaver, nu bruges som vikarer. Samtidig kan klasselærerne ikke deltage i psykologsamtaler o.l. om udsatte elever, da de ikke kan vikardækkes i undervisningstiden. Derfor skal disse samtaler nu foregå efter kl. 14, men har psykologerne ikke også andre opgaver, som nødvendigvis ikke passer ind i en eftermiddagsaftale? Og eleverne bliver sendt hjem, fordi der ikke er lærere til at undervise dem. Hvorfor skal de gå rundt og lave ingenting i stedet for at lære noget? I den folkeskole, der skal være verdens bedste? Man er tilsyneladende i den situation, at der ikke er økonomi til at opfylde lovgrundlaget. Det kalder på en undersøgelse af fordelingspolitikken, for det kan ikke være således, at landets love af økonomiske grunde ikke kan overholdes. Det er og bliver et kommunalt ansvar, at eleverne i folkeskolen får den undervisning, de har krav på. Hvordan der skal prioriteres, er altså et politisk ansvar i kommunalbestyrelserne. Men vi kan vel være enige om, at lov er lov og lov skal holdes?