Lokalpolitik

Skal man græde eller le?

EGHOLM:Ja, man ved jo ikke om man skal le eller græde, når amtsborgmester Orla Hav nu ruller sig ud i en stil så arrogant, så selv Aalborgs borgmester Henning G. Jensen spilles skakmat. Amtsborgmesteren citeres i NORDJYSKE for, at med mindre man ved de nye undersøgelser af Egholms dyre og planteliv finder en chimpanse, så vil der ikke kunne findes noget som er nyt for ham, og han ser derfor ingen grund til at Amtsrådet skulle ændre sin beslutning om Egholm-forbindelsen. For Socialdemokraternes Amtsborgmester, og hans gruppefæller, er fredede dyre og plantearter altså ikke noget problem! Venstres Niels Kr. Kirketerp er 100% enig med amtsborgmesteren. "Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at flertallet når til samme resultat som ved sidste afstemning", siger han. Men nu er grønt miljø vel heller ikke det Venstre er mest kendt for at gå op i? De Konservatives Anders Stenild har aldrig lagt skjul på, at han ønsker Egholm asfalteret. Derfor kan det vel heller ikke komme bag på nogen, at hans udmelding på de Konservatives vegne er "Vi ryster ikke på hånden. Det er fint nok, at vi får gravet et spadestik dybere, men det ændrer bare ikke på vores holdning til den rigtige linieføring. Plante og dyreliv er kun et lille hjørne af en stor sag, der er så mange argumenter for Egholm-løsningen, at nogle uddybende beskrivelser af plante og dyrelivet ikke kan rokke ved vores konklution". Og den tidligere Dansk Folkepartimand - nu nyudsprungen for Kristendemokraterne, Kurt Borregaard, "Ganske vist er der på Egholm forskellige dyr og planter. Men ingen af dem findes udelukkende på Egholm. Derfor vil jeg fortsat stemme for Egholm-løsningen".....For den nye Kristendemokrat, er det åbenbart nok, hvis truede arter kun er et sted på kloden. Og de Radikale har taget en sjælden fast holdning, i alt fald for et enkelt medlems tilfælde. Gunhild Bach Nielsen har "meget meget svært ved at forestille mig, at den nye undersøgelse vil rumme noget, der vil få mig til ikke at støtte Egholm-løsningen". Personligt er jeg rystet over den arrogance politikerne i Amtet udviser. De lader til at være ganske ligegyldige over for dyre og plantelivet på Egholm og omegn. De er villige til at se stort på fredede og truede dyre og plantearter, blot de får deres projekt gennemført. Kan denne holdning mon være grunden til, at politikerne totalt overså at det var en yderst mangelfuld VVM-redegørelse, som lå til grund for deres beslutning? Var embedsmændene som gennemførte undersøgelsen mon klar over, hvor ligegyldige politikeren sådan set anså VVM-redegørelsen for at være? I så fald, har vi måske her grunden til, at den blev lavet så dårligt. Eller er politikernes arrogance et forsøg på at bortlede opmærksomheden på, at såvel politikerne i Nordjyllands Amt, som i Aalborg Kommune, snorksov da de fik forelagt den yderst mangelfulde VVM-redegørelse? Jeg vil gerne gerne opfordre alle som er imod en ny vestlig motorvej over Limfjorden, til at gøre deres stemme gældende nu. Henning G. Jensen får formentligt sit Musikhus som monoment for sit virke. Lad ikke Orla Hav og co. få Egholmsforbindelsen!