Trafikforhold

Skal midtbyen være et støjhelvede?

LARM:Jeg vil hermed på det kraftigste fraråde en vestlig vejforbindelse over Limfjorden, der vil sende trafikstøj ind over både Aalborg og Nørresundby 24 timer i døgnet - især ved vestenvind, som der er ca. 80-90 procent af tiden. Vi har i forvejen trafikstøj fra den nuværende motorvej samt jernbane og fly, hvorfor så få endnu mere med en vestlig forbindelse, der vil gøre det ulideligt at bo i området. Det er da heller ikke smart for dem, der lige har købt nye lejligheder på begge sider af fjorden mellem broerne, og for de nye, der kommer til på slagterigrunden i Nørresundby. Ifølge mange veldokumenterede undersøgelser medfører trafikstøj alvorlige sygdomme. Verdenssundhedsorganisationen WHO har konkluderet, at trafikstøj kan medføre hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk og øget risiko for hjertesygdomme. Ved længere tids påvirkning kan støj føre til egentlige helbredsproblemer. Danske undersøgelser viser, at: antallet af boliger i Danmark, der er belastet af vejtrafikstøj over den vejledende grænseværdi på 55 dB, er i 2003 blevet opgjort til ca. 705.000. Det blev desuden opgjort, at antallet af stærkt støjbelastede boliger (over 65 dB), er ca. 150.000. Antallet af boliger ved de største lufthavne, der er belastet af flystøj over de vejledende grænseværdier, skønnes til at være omkring 25.000. - Hvor mange er fra Nørresundby / Aalborg området? EU Kommissionen har udarbejdet en grønbog om fremtidens støjpolitik. Grønbogen er opdelt i afsnit om foreslåede nye rammer for det fremtidige arbejde, om støjens miljømæssige virkninger, om støjsituationen i EU, om de nuværende støjdæmpningspolitiske midler og deres anvendelse samt et afsnit med titlen: ¿Mod et nyt grundlag for EF¿s støjpolitik¿. Læs grønbogen på Den Europæiske Unions hjemmeside (http://europa.eu.int/index_da.htm) Det vurderes i grønbogen, at støjforurening er et af de største lokale miljøproblemer i Europa. Man har opgjort, at omkring 20 procent af EU¿s befolkning eller tæt ved 80 mio. mennesker er belastet med støjniveauer, som forskere og sundhedseksperter anser for uacceptablt. Yderligere 170 mio. mennesker lever i såkaldte ¿grå områder¿, hvor støjniveauerne forårsager alvorlig gene i dagtimerne.