Skal overholde grundloven

Jeg har hørt og læst, at miljøminister Karen Ellemann vil etablere et "nationalt" testcenter for store vindmøller i Østerild og Hjardemål Klitplantager.

Der er et stort problem, som går på, at Vestas og Siemens både i henhold til egne udtalelser samt i offentliggjorte ministerielle dokumenter står til at blive ejere af fire stadepladser, som de ifølge internt indgåede aftaler er stillet i udsigt. Dette er en klar tilsidesættelse af EU's udbudsregler, særligt når projektet har en økonomisk størrelse, som tilfældet er. Dette er en direkte statsstøtte, som er klart i strid med grundlovens paragraf 73, da ejerskab vil være uforeneligt med "almenvellets interesse". Jeg troede, at vores politikere skulle overholde grundloven, som de har skrevet under på.