Skal pædagoger undervise i fysik i 7. klasse?

UNDERVISNING:Rådmand Nils Bell påstår i NORDJYSKE onsdag den 16. februar, at de ressourcer der blevet sat i spil i Dus'en fordi 3. klasserne har fået flere timer, p.g.a. udvalgets flertal, ikke vil blive brugt i skoledelen, men vil blive brugt til at pædagogerne vil sidde i DUS'en og sidde og vente på, at der er nogle børn som kommer over til dem og skal have hjælp. Nils Bell demonstrerer med al tydelighed, at han ikke har forstået et ord af hvad skole og kulturudvalget vedtog. Skole og Kulturudvalget vedtog netop at ressourcerne skal bruges i skolen undervisningssammenhæng til Socialpædagogisk indsats, rummelighedsskabende og kompentancecenterrelateret indsats og til styrkelse af forældresamarbejdet. Pædagogerne skal med andre ord være mere aktive i undervisningssammenhængen end de hidtil har været, og det synes jeg er en klar styrkelse af den folkeskole vi har. Men jeg mener også, at det er vigtigt at vi bruger pædagogerne til de ting som de er gode til, i stedet for at forestille os, at vi far en bedre folkeskole ved at forstille os, at pædagogerne kan gå direkte ind og erstatte lærerne og deres faglighed i folkeskolen som Nils Bell meget gerne vil have. Det giver i mine øjne ikke meget mening at sætte en pædagog til at undervise 5. klasse i engelsk eller være vikar i 7. klasse i fysik, når pædagogen ikke har den faglige kunnen der skal til for, at kunne give eleverne en ordentligt undervisning. Det er derfor bedre at se pædagogernes arbejde i relation til det som lærerne laver, og at det er i samarbejdet mellem pædagog og lærer at styrkelsen af folkeskolen skal findes. Skole og Kulturforvaltningen kom med en meget fornuftig indstilling til Skole og kulturudvalget, hvor man udmøntede budgetforligets tekst om hvad pengene skulle bruges til. Denne udmøntning valgte Skole og Kulturudvalget mod Rådmandens vilje at følge. Det har intet at gøre med at vi gerne vil fremme en kaffeklubskultur i DUS ordningerne, men der imod noget at gøre med at vi gerne vil bruge de pædagogressourcerne på en måde i folkeskolen, hvor både lærere, pædagoger og eleverne vil opleve at det er et plus.