Skal samfundets svage betale prisen?

Naivt nægter jeg at tro på, at Nordjyllands amt for alvor overvejer at sælge dele af Hammer Bakker til privat boligbyggeri.

Vi har i Danmark gennem årene – og det ikke med urette – brystet os af, at vores fælles samfund udviste en særlig omsorg for de medborgere, der har sværest ved at klare sig selv i konkurrencen om uddannelse, rigdom og lykke. Der har været bred forståelse for, at dem der fra naturens hånd er f. eks. anderledes intellektuelt udrustet, ikke af den grund skulle fratages alle muligheder; f. eks. at leve og arbejde i smukke omgivelser. Sådan som de findes i Hammer Bakker. Nu forlyder det, at Efterskolen er truet; ikke fordi den ikke gør det godt nok; ikke fordi den ikke kan skaffe elever; ikke fordi dens idégrundlag er forældet; ikke fordi dens økonomiske drift er uforsvarlig. Men fordi den ikke kan rejse de mange millioner, dens bygninger og jord kan indbringe på markedets betingelser. Har vi ikke længere råd til at værdsætte respekten for de svage blandt vore medmennesker? Er vi virkelig blevet så fattige? Er vi kommet så langt i vores dyrkelse af markedsguden? Er det mere værd for samfundet, at vore mest attraktive områder reserveres højstbydende, end at lade vore svage nyde det? Man ser det for sig. De handicappede, som på deres egen originale facon virkelig værdsætter deres smukke omgivelser, de ryger ud; og ind kommer pæne familie, der ganske vist også sætter pris på de samme omgivelser, men det på en helt anden måde, nemlig en ekstremt høj pris på grundværdien, så høj, at de må arbejde så mange timer hjemmefra, at de ikke får megen tid til at nyde herlighederne. En deprimerende udvikling må man sige. Hvem er det nu der hævder, at klassekampen er slut? Er det mon fordi de mener de vandt? Nej, så langt er det dog ikke kommet. Mon ikke jeg alligevel har ret i, at ingen politiker eller embedsmand i Nordjyllands amt har bevæget sig så langt væk fra idéen om samfundets sammenhængskraft? Vi venter spændt at høre nærmere. Det er ikke kun Efterskolen i Hammer Bakker, der venter på svaret. P.S.: "Sikke nogle byggegrunde, der kunne stykkes ud her", sagde en for længst afdød amtspolitiker fra Venstre til mig for 26 år siden. Vi havde begge plads i en slags bestyrelse for det daværende forsorgscenter i Vodskov, som i 1980 overgik fra staten til amtet, og var i samme anledning på en besigtigelsestur i Hammer Bakker. Den gang var det en spøg, og Nordjyllands amt har siden i fuld politisk enighed taget ansvar for og udviklet handicapområdet. Respekt for det.Det er snart skiftedag igen; amtet nedlægges; der er stor usikkerhed om, hvem der fra 2007 skal have ansvaret for de handicappedes udvikling og trivsel; skal det være kommunerne, regionen eller staten? Er det den usikkerhed, der kan få Nordjyllands amt til at ryste på hånden? Eller er det bare den omsiggribende tendens til at privatkapitalisere samfundsværdier, der nu kan ramme en efterskole?