EMNER

Skal skabe ramme til forskelligheder

Den gode leder er i kontakt med den virkelighed, som kirken er forankret i.

I dag er det ikke nok, at biskoppen har læst de samme bøger som stiftets øvrige præster! Det er heller ikke nok, at biskoppen kan juraen forfra og bagfra. For selvfølgelig forventes det, at en biskop både kan læse bøger og jura og for den sags skyld synge kønt. Men i 2010 forventes det også, at biskoppen har erfaringer med sig, at han/hun har haft fingrene i mulden og dermed mødt kirkens mange engagerede mennesker. At han/hun har mødt den store mangfoldighed, som netop er folkekirkens vidunderlige kendetegn. Det være sig som provst på landet og præst i byen. Det være sig i stiftsudvalget for musik og som foredragsholder landet over. Det være sig som underviser på pastoralseminariet og ikke mindst på efteruddannelsen for præster og provster. Det være sig som censor ved landets teologiske fakulteter. Det være sig som formand for Folkekirkens Mission, som medlem af Biskoppernes Dåbsudvalg eller fra styrelsen i Grundtvigsk Forum. Alle disse berøringsflader er et godt pejlemærke for, at biskoppen har kendskab til kirkens mange udtryk. Han/hun har med andre ord mødt dem, som han/hun skal være leder for. Denne erfaringsindsigt er – efter min mening - netop forudsætningen for at få os kirkefolk til at arbejde endnu bedre sammen. Det er, hvad vi har brug for i de kommende år. Især fordi vi sammen står over for store og lige nu uoverskuelige strukturforandringer. Jeg forventer derfor, at vores nye biskop vil lade åbenhed i beslutningsprocesserne og i administrationen være en selvfølge – som jeg hørte den ene kandidat sige: Beslutninger bliver ikke dårligere af at blive truffet i åbenhed. I Aalborg Stift har vi brug for en biskop, der har brede erfaringer, og som vil sørge for at være med til at skabe en ramme, der kan rumme forskelligheder.