Frederikshavn

Skal spare 10 millioner kroner på lønninger

Der er allerede fundet forslag til besparelser.

Formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF) fortæller, at udvalget med ansvar for skoler og institutioner skal spare cirka 10 millioner kroner på lønninger. Det er centralt i kommunen bestemt, at der skal ske en såkaldt lønsumsbesparelse. - I alt drejer det sig om 34 millioner kroner, der svarer til cirka 100 medarbejdere. Børne- og ungdomsudvalgets andel beløber sig til cirka 10 millioner kroner, fortæller Paul Rode Andersen. Han forklarer, at der allerede er fundet forslag til besparelser på direktør- og afdelingschefniveau. - Næste skridt for os bliver at finde besparelser på institutionsniveau, altså på ledelsesniveau på for eksempel skoler og børnehaver, forklarer Paul Rode Andersen. Han synes ikke, det er en særlig behagelig opgave. Udvalget skal tage mere konkret stilling på februarmødet. - Vi ønsker, at forvaltningen skal komme med flere forskellige bud på, hvordan der kan spares på lønsummen. Vi vil have nogle valgmuligheder, slutter udvalgsformanden.