Skal stå skoleret i skolesag

Borgerlige i sammenlægningsudvalg undrer sig over Hadsund Byråd

Had­sund Sko­le blev ind­vi­et med stor fe­sti­vi­tas, men øko­no­mi­en pla­ger end­nu. 
AR­KIV­FO­TO:
 Tor­ben hansen

Had­sund Sko­le blev ind­vi­et med stor fe­sti­vi­tas, men øko­no­mi­en pla­ger end­nu. AR­KIV­FO­TO: Tor­ben hansen

MARIAGERFJORD:Ingen tog ordet dumpekarakter i munden, men meningen var ikke til at tage fejl af, da borgerlige politikere i Mariagerfjord Kommunes sammenlægningsudvalg på mødet i aftes knyttede kommentarer til den kendsgerning, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. for at få regnestykket med Vision Hadsund Skole til at gå OP op. Tillægsbevillingen er nødvendig, fordi Hadsund Kommune ikke som forudsat af kommunens socialdemokratiske flertal under ledelse af borgmester Karl Christensen har formået at hive fondsmidler på 6 mio. kr. hjem til finansiering af skolebyggeriet. Sammenlægningsudvalget accepterede tillægsbevillingen på indtil 5,2 mio. kr., men det blev samtidig bestemt, at mulighederne for lånefinansiering skal undersøges. Det blev også bestemt, at Hadsund Kommune - læs byrådet - nærmest skal stå skoleret for sammenlægningsudvalget. I hvert fald er tilsagnet om tillægsbevilling ledsaget af et krav om en skriftlig redegørelse. Det var for at få økonomien til at hænge sammen, at flertallet i sin tid budgetterede med fondsmillionerne, men så sent som i august i år måtte samme byråd erkende, at der kun er kommet 800.000 kr. i kassen. Og så har man endda måttet betale 135.310 kr. til konsulenter m.v. for at få udformet ansøgninger m.v. For at få regnestykket til at gå op, er det altså nødvendigt med en betydelig tillægsbevilling på 5.2 mio. kr. - eller 2,4 mio. kr., når Hadsund Byråds egne anvisninger om merindtægter og besparelser andre steder er fratrukket. Sammenlægningsudvalget accepterede tillægsbevillingen, men det gik ikke stille for sig. - Vi kræver en redegørelse. Vi må præcis vide, hvad der ligger bag, sagde Venstres ordfører Poul Grøn, Mariager. Også Erik Kirkegaard Mikkelsen (K), Mariager, undrede sig. - Man har forudsat, at man kan få 6 mio. kr. fra fonde, men det er da en ejendommelig måde at budgettere på. - Ja, det vil svare til, at vi i Mariagerfjord Kommune havde løst vore budgetproblemer i år med at budgettere med 105 mio. kr. i tilskud fra fonde, sagde Svend Madsen (V), Hobro. Socialdemokraten Karen Østergaard, Hadsund, forsøgte at placere et medansvar hos fjordkommunens viceborgmester Mogens Jespersen (V), der også er viceborgmester i den nuværende Hadsund Kommune. Det afviste han klart. - I Venstre har vi aldrig troet på det. Vi har lige fra første færd været modstandere af fremgangsmåden, sagde han. Bjarne Pedersen (S), Hadsund, beklagede, at man står i situationen, men han fastholdt, at man i sin tid havde en klar forventning om at kunne inddrive fondsmidlerne. Samme opfattelse havde Poul Bergmann (S), Hadsund. - Måske gamblede vi - og alligevel ikke. På det tidspunkt kunne vi ikke gå andre veje, sagde han om dispositionen.