Skal står skoleret i skolesag

{ Sammenlægningsudvalget i Mariagerfjord Kommune accepterede i går en tillægsbevilling på indtil 5,2 mio. kr., der er nødvendige for at få regnestykket med Vision Hadsund Skole til at gå op. Men det blev samtidig bestemt, at mulighederne for lånefinansiering skal undersøges. Tillægsbevillingen er nødvendig, fordi Hadsund Kommune ikke som forudsat af kommunens socialdemokratiske flertal under ledelse af borgmester Karl Christensen har formået at hive fondsmidler på 6 mio. kr. hjem til finansiering af skolebyggeriet. Det blev også bestemt, at Hadsund Kommune - læs byrådet - nærmest skal stå skoleret for sammenlægningsudvalget. I hvert fald er tilsagnet om tillægsbevilling ledsaget af et krav om en skriftlig redegørelse.