Hospitaler

Skal sygehus lukkes?

Gitte Krogh byrådsmedlem (V) i Brønderslev Kommune, formand for Beskæftigelsesudvalget, Gravensgade 69 B, 9700 Brønderslev: DRONNINGLUND: I forbindelse med udmøntning af budget 2011 har ledelsen på Aalborg Sygehus, med støtte fra den socialdemokratiske regionsrådsformand foreslået, at et helt sengeafsnit lukkes på Dronninglund Sygehus. Regionsrådet har brugt meget tid og mange kræfter på at fastlægge den nyværende sygehusstruktur. Derfor er det med stor forundring, at regionsrådsformanden støtter dette forslag. En lukning af et helt sengeafsnit på Dronninglund Sygehus - og konsekvenserne heraf for Aalborg Sygehus - vil efter vores vurdering kræve en helt ny strukturdebat i Regionsrådet. Derfor kan forslaget ikke være løsningen på en rammebesparelse på 1,5 pct. Vi har stor forståelse for ledelsen, som er blevet bedt om at finde denne besparelse, det er ikke let, det erkender vi, men politisk kan vi ikke bakke op om en så drastisk ændring på et lille sygehus. Der har været andre situationer, i forhold til beslutninger, der skulle træffes på mindre sygehuse, hvor strukturen har været tæt på at skulle lukkes op igen, men hver gang har den socialdemokratiske Regionsrådsformand Ulla Astman ikke støttet en sådan mulighed. Derfor kan det undre os, at socialdemokraterne i denne sag kan støtte en så drastisk ændring på Dronninglund Sygehus, uden at ville se på det samlede sygehusvæsen i Nordjylland. Man må spørge: Er socialdemokraterne i gang med at lukke Dronninglund Sygehus? Hvis dette er tilfældet, må vi anmode om at der tones rent flag. Hellere ærlig snak frem for at komme som en tyv om natten, hvor afdeling efter afdeling/sengepladser langsomt forsvinder. Vi vil sikre, at der ikke hist og pist ændres i den nuværende sygehusstruktur. I sidste uge kunne vi i Nordjyske læse, at også Social- og Sundhedsudvalget i Brønderslev kommune vil gå ind i kampen for at bevare det omtalte sengeafsnit på Dronninglund Sygehus, ligesom udvalget vil undersøge forholdene på Brønderslev Sygehus, herunder om der er planer om lukning af Brønderslev Sygehus. En lukning af Brønderslev Sygehus vil også kræve en ny strukturdebat i Regionsrådet.

Forsiden