Børnepasning

Skal tackle problembørn

Politikere vil, at børnehaverne skal rumme børn med vanskeligheder

JAMMERBUGT:Det har været et forudseende træk, at Jammerbugt Kommunes pædagoger og institutionsledere har været eller skal på kursus, mener børnechef i Jammerbugt Kommune, Harriet Meisner. I fremtiden skal institutionerne nemlig være i stand til at rumme børn med problemer af forskellig art, som f.eks. kontaktproblemer og problemer med at fungere i større grupper. Børn med infantil autisme vil efter al sandsynlighed blive passet på specialinstitutioner i Aalborg. At institutionerne skal kunne rumme børn med større behov er et politisk ønske, og også en konsekvens, efter støttekorpsene i Pandrup og Aabybro er blevet nedlagt og skal omgrupperes, og specialbørnehaven i Fjerritslev skal lukkes. Ved endnu ikke noget - Pædagogerne er ikke kommet på kursus, fordi de gamle støttekorps er blevet omlagt, men det passer fint ind i udviklingen, mener Harriet Meisner. Pædagogerne skal i større grad selv tage hånd om de problemer, som børnene har. De pædagoger, der tidligere har været i blandt andet støttekorpsene kommer til at fungere på andre måde. Præcist hvordan er endnu uklart. I næste uge vil der være møde mellem ledelsen i Børne- og Kulturforvaltningen og pædagogerne, og her vil meget falde på plads, forklarer Harriet Meisner. - Mødet vil handle om, hvordan fremtiden bliver. Vi spørger dem, hvordan de godt kunne tænke sig, at det skulle være, forklarer Harriet Meisner. Opgaven hos pædagoger Rammerne er nogenlunde på plads. Institutionerne vil få støtte, men ikke på samme måde som tidligere, forklarer Harriet Meisner. - Det kommer til at foregår sådan, at pædagogerne kommer ud til institutionerne som tidligere. Men det bliver ikke sådan, at pædagogen skal være alene sammen med barnet. Det er de pædagoger, der er der i hverdagen, der skal støtte barnet, mens støttepædagogen skal støtte hele den gruppe, som barnet er i alt efter, hvilket behov, der er, forklarer Harriet Meisner. Dermed er meget ansvar lagt over på de enkelte institutionernes medarbejdere, og det er man i Blokhusvejens børnehave også opmærksomme på. Ja til specialbørnehave I Pandrup på Blokhusvej er ledelsen enige om, at opgaven skal tages med åbent sind. Men det betyder ikke, at man er ubekymret. - Vi ved ikke, hvordan det kommer til at fungere endnu. Men når opgaverne med børn med specielle behov i større grad bliver lagt ud til os, så vil det komme til at tage meget tid, siger leder af Blokhusvejens Børnehave, Anna Kjær Larsen. - De opgaver, som støttekorpset tidligere tog sig af som foreksempel med at lave handlingsplaner for børnene, dem skal vi lave nu, fortæller hun. Men at der nok skal være tid, plads og omsorg til børn med ekstra behov er ikke et spørgsmål på Blokhusvej. Men der er dog et ”men”. - Jeg tror ikke, at vi vil være i stand til at rumme alle børn. Der vil være nogen, der skal i specialbørnehave, fordi vi ikke har de ressourcer, f.eks. specielle rum, hvor vi kan skabe den ro og de trygge rammer, som børnene har brug for for at fungere, forklarer Anna Kjær Larsen. Borgmester Mogens Gade har ellers på sidste kommunalbestyrelsesmøde ytret et politisk ønske om, at der ikke skulle være specialbørnehaver i Jammerbugt Kommune. - Lad os nu se. Jeg synes, det er lidt tidligt at beslutte sig for det. Ordningen med en specialbørnehave skal evalueres om tre år, og så må vi se, hvordan det har fungeret til den tid. Hvis det fungerer godt, vil vi nok beholde den. Hvis det fungerer dårligt, og der alligevel ikke er nogen henvisninger til den, så lukker den måske, siger børnechef Harriet Meisner.