Skolevæsen

Skal tro på sig selv

- Det er jo et stærkt træk ved mennesker, at de er så videbegærlige. Især de yngste af os. Det må skolen ikke dræbe. Skolen skal understøtte det skæve og anderledes i børnene.

De skal tro på sig selv, så de tør komme frem med ideerne, så andre kan arbejde med på dem og gøre dem endnu bedre. Det er skolens opgave, men det er også i høj grad forældrenes, siger Thomas Damkjær Petersen, der tillægger børnenes skolegang så stor betydning, at han i 20 år har brugt det meste af sin fritid på at forbedre den. - Skolen lever til dels op til den opgave, vi har en god skole, men den kan blive bedre, selvfølgelig kan den det. Derfor tager jeg til Hjørring, hvor jeg er sikker på, vi vil kunne komme langt med enigheden, fordi vi netop begynder med et mål, vi alle har - at skabe en endnu bedre skole, siger han. I lighed med de syv andre deltagere taler han ikke om flere penge til folkeskolen som det, der kan gøre den bedre. - Det er der ingen grund til at diskutere, det er ikke det, det handler om. Skal skolen gøres bedre, skal indstillingen til, hvad de skal lære og hvordan ændres henimod et større fokus på netop ideudvikling, siger Thomas Damkjær Petersen, der også gerne ser et større ansvar hos flere forældre end i dag. - Forældre skal bakke op om det, børnene skal lære for at klare sig i fremtiden. Vi skal støtte børnene i deres skøre ideer, vi skal bakke op om det, de interesser sig for, så de kan blive endnu bedre til det, og vi skal først og fremmest sikre os, at de bliver ved at være glade for at gå i skole, siger Thomas Damkjær Petersen.