EMNER

Skal Tyrkiet med i EU?

Argumenter for og imod tyrkisk EU-medlemskab For optagelse af Tyrkiet Hvis Tyrkiets forventninger om optagelsen i EU ikke bliver indfriet, vil landet i stedet vende sig mod Mellemøsten, og det vil alt andet lige give de islamiske kræfter vind i sejlene. Tyrkiet udgør et stort marked for europæiske varer. Tyrkisk økonomi er konkurrencedygtig nok til at klare sig i EU. Medlemskab af EU vil direkte eller indirekte bidrage til en løsning af Cypern-problemet. Set ud fra et sikkerhedspolitisk synspunkt vil det være fornuftigt, at Tyrkiet med sin geostrategiske placering er medlem af EU. Imod optagelse af Tyrkiet Sikkerhedspolitisk er et risikabelt på grund af det kurdiske problem og Tyrkiets ustabile naboer. Tyrkiet lever ikke op til menneskerettighederne, herunder mindretalsbeskyttelse og demokrati. Tyrkiet har en muslimsk befolkning og adskiller sig kulturelt fra EU-landene. Tyrkiet er et stort land, som EU ikke p.t. - på grund af den nuværende udvidelse - kan absorbere. Den tyrkiske økonomi er ikke på et tilstrækkeligt højt niveau. Kilde: Folketingets EU-Oplysning