Socialforsorg

Skal væk fra kontanthjælpen

Op mod en snes kontanthjælpsmodtagere skal være selvforsørgende

BROVST:Op mod en snes kontanthjælpsmodtagere skal i løbet af et års tid være selvforsørgende. Det er ambitionen i et nyt projekt fra socialudvalget, som har fået titlen "Fra kontanthjælp til selvforsørgelse." - Vi har en gruppe kontanthjælpsmodtagere, som kun har en meget sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet og som samtidig har forskellige sociale problemer. Mange af dem har tidligere været i aktivering uden den store succes. Den gruppe vil vi gerne gøre en ekstra indsats for, siger socialudvalgsformand Ole Christensen (S). Ideen er, at kontanthjælpsmodtagerne skal ansættes af kommunen i et år. De bliver ansat med overenskomstmæssig løn. I løbet af et år skal de gennem en opkvalificering på et AMU-center og der sker også en oplæring indenfor det område, hvor der kan vente ansættelse. Desuden bliver der en praktikperiode. Efter et år regner socialudvalget med, at kontanthjælpsmodtagerne kan hoppe ind i et ordinært job. Arbejdsformidlingen skønner, at der er job-muligheder inden for levnedsmiddelbranchen, social- og sundheds-området, elektronik og montage, jern og metal, træindustrien og hotel- og restaurationsbranchen. - Der bliver også stillet krav om, at de skal være medlem af en a-kasse. Det vil betyde, at de, der ikke kan komme i arbejde, i hvert fald er sikret dagpenge og er dermed væk fra kontanthjælpen, siger Ole Christensen. - Det vil sikkert få nogen til at kalde os a-kasseryttere og udøve kassetænkning, men vi vil gerne gøre en ekstra indsats for kontanthjælpsmodtagerne, og vi tror, det vil lykkes at få dem flyttet over i de selvforsørgendes rækker, siger han. Socialudvalgsformanden er ikke i tvivl om, at det bliver motiverede kontanthjælpsmodtagere, der kommer i betragtning. De skal nemlig selv søge det kommunale "job", som omfatter oplæring, praktik m.v. - Når der skal søges rigtige jobs efter det første år, skal kontanthjælpsmodtagerne søge i konkurrence med andre arbejdsløse. Men vi har en tro på, at vores lokale erhvervsliv vil være meget opmærksomme på at tage kontanthjælpsmodtagere og dermed vise et socialt ansvar. Det har vi tidligere oplevet fra virksomhederne. Derfor er vi meget optimistiske og tror på succes, siger Ole Christensen. Der skal nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for både fagforeninger og arbejdsgiverne. Med 20 deltagere vil projektet koste kommunen 1,6 mio. kr. - Efter halvandet år vil pengene være tjent ind igen. Men det er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Det drejer sig også om at give kontanthjælpsmodtagerne et bedre liv, siger Ole Christensen. Hvis kommunalbestyrelsen siger ja til projektet, skal det indgår i budget 2004.