EMNER

Skal vælge 50 repræsentanter

VRÅ:Valget til Sparekassen Vendsyssels repræsentantskab for de næste fire år finder sted i perioden 8. til 21. november, men allerede nu starter forberedelserne. Først og fremmest skal der naturligvis findes kandidater, og der må gerne være mange. Der skal nemlig vælges 50 medlemmer til repræsentantskabet, der tiltræder 1. januar 2004, og for at være sikker på at alle sparekassens områder bliver repræsenteret, har man vedtaget at oprette valgkredse, som alle er sikre på at få et antal repræsentanter valgt, forudsat selvfølgelig er kredsen har opstillet tilstrækkeligt mange kandidater. Valgkredsene er: Løkken-Vrå Kommune, Hjørring Kommune, Hirtshals Kommune og Brønderslev Kommune. Garanter, der ikke har adresse i en af de fire kommuner indtræder i valgkreds A, Løkken-Vrå. Antallet af kandidater, der skal vælges i de enkelte kredse afgøres af, hvor mange stemmer, der er i kredsen 10. oktober. Det afgøres igen af antallet af garantbeviser på samme dato. Man har én stemme pr. 1000 kroners garantibeviser, dog max. 20 stemmer pr. kunde. Opstillingslister udleveres i alle sparekassens afdelinger og kan udfyldes med ét eller flere navne på kandidater til repræsentantskabet. Listerne skal underskrives af kandidaterne og mindst to stillere, der ligeledes skal være garanter i sparekassen. Kandidatlisterne skal være sparekassen i hænde senest 15. september. Forud for selve valget udsender sparekassen stemmesedler til alle stemmeberettigede garanter. Det fremgår af stemmesedlen, hvor mange stemmer man har, og hvilke kandidater, der er opstillet i de fire valgkredse. Man kan sætte kryds ud for op til 15 kandidater, og man kan stemme på kandidater i alle valgkredsene.