Skal vi fjerne den påfyldte jordbunke?

Kælder er alligevel ikke godkendt til beboelse

Forbrugerforhold 22. september 2002 08:00

?I foråret 1999 købte vi et hus, som blev bygget i 1969, og vi købte huset af det samme par, som havde bygget det. Huset er i to etager, og ifølge både sælger, ejendomsmægler, salgsopstilling og BBR-meddelelse købte vi i alt 177 m2 beboelse. Da grundplanet er på 122 m2, kan man regne sig frem til, at 55 af de beboede kvadratmeter ligger i kælderplanet. Ser man på ejendomsvurderingen, fremgår det ligeledes, at i ejendomsværdien indgår 1 badeværelse og toilet i kælderen. Til bilen ønskede vi at bygge en carport på grunden, og i den forbindelse har vi besøgt kommunen for at anmelde byggeriet. Da vi sad i Teknisk Forvaltning, så vi de tegninger, de har over vores hus og grund. Det viser sig nu, at fordi den tidligere ejer har fyldt en masse jord på grunden, da han i sin tid byggede huset, er kælderen alligevel ikke godkendt til beboelse. Som vi ser det, er vi nu uforvarende løbet ind i flere problemstillinger: 1. Vi har givet for meget for huset, hvis det ikke indeholder de kvadratmeter, vi blev "lovet", da vi købte det. 2. Vi har siden overtagelsen betalt for meget i ejendomsskat. 3. Vi har ikke mulighed for at leje værelser ud i kælderen, når børnene er flyttet hjemmefra. 4. Vi får svært ved at sælge til en pris, der står i forhold til købsprisen Vi kan naturligvis undgå alt det her, hvis vi "bare" fjerner al den jord, der er for meget. Men på grund af mængden virker det som en næsten uoverskuelig og særdeles kostbar affære. !Jeg forstår Deres spørgsmål således, at der efterfølgende er sket en terrænregulering, der har ændret kælderen til at være såkaldt disponible rum. Terrænreguleringen er formentlig så omfattende, at den krævede byggetilladelse. Den er som følge heraf ulovlig. Lovliggørelse kan ske ved tilbageførsel (afgravning) eller retligt (byggetilladelse). Det sidste indebærer, at kælderen ikke må benyttes til beboelse, og det ønsker De ikke. Forholdet til sælger afgøres efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Det forudsætter dog, at sælger i forbindelse med købsaftalens indgåelse overgav Dem tilstandsrapport samt forsikringstilbud. Er det sket, har De som udgangspunkt ikke noget krav mod sælger, men derimod mod ejerskifteforsikringsselskabet, såfremt De valgte at tegne en ejerskifteforsikring. Udgangspunktet fraviges, så De som køber kan påberåbe Dem, at et forhold strider mod offentligretlige forskrifter. Baggrunden for denne begrænsning er, at de bygningssagkyndige kun i få tilfælde har sagkundskab til at vurdere, om bygningen er lovligt indrettet og benyttet. Omfanget af denne begrænsning i sælgers fritagelse for ansvar er tvivlsom. I en nyere afgørelse blev sælger, der havde udgravet en kælder, ikke fundet ansvarlig for, at der trængte vand ind. Begrundelsen var, at bygningsreglementet havde karakter af generelle byggetekniske egenskaber. Da kan derfor risikere, at De ikke kan sende sorteper videre. De bør i første omgang afklare, om De har en ejerskifteforsikring. Herefter bør De få udgifterne ved bortgravning opgjort. Med disse oplysninger kan De herefter reklamere overfor sælger, evt. ved hjælp fra advokat. En kælder er en vanskelig sag, fordi en køber ofte har nogle forventninger til kælderens anvendelse, som ikke svarer til sælgerens brug. Forudsætter køber, at kælderen kan udlejes til beboelse, bør han få det indføjet i købsaftalen, så sælger kan tage stilling til, om han vil garantere for det. Gør køber ikke det, er det svært at gøre sælger ansvarlig.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...