Skal vi lade os trække rundt af medierne?

Vi har i Skagen Turistforening med nogen undren fulgt debatten og indlæggene omkring "Huset i Skallerup".

Turisme 1. december 2004 21:11

Fem borgmestre og en amtsborgmester har på initiativ af NORDJYSKE Stiftstidende med et pennestrøg tilsyneladende udraderet 10 års efterhånden godt og effektivt samarbejde mellem kommunerne og turistforeningerne i "Toppen af Danmark". Gad vide om d'herrer og -dame borgmestre havde forestillet sig, at Ritzaus Bureau i samarbejde med direktør Jørgen Hansen fra Midt-Nord Turisme allerede har nedlagt halvdelen af alle landets turistbureauer og samtidig meddeler, at det stykke arbejde er gjort i Nordjylland, hvor amtsborgmesteren og fem borgmestre har samlet tre turistorganisationer i et regionalt selskab. Man fristes til at fundere over, om borgmestrene er blevet manipuleret af NORDJYSKE Stiftstidende? Kan det være rigtigt, at medierne nu skal bestemme, hvilken vej den nordjyske region skal gå erhvervsmæssigt? Kan man overhovedet forestille sig, at man kunne lave sådan en "sommerhusøvelse" omkring det øvrige erhverv i Nordjylland? Det er som om, at når det gælder turisterhvervet, kan enhver, uanset baggrund og erhvervsmæssig erfaring, få lov til at udtale sig, således at det lyder som en kvalificeret mening. Visionen med et regionalt samarbejde er både god og rigtig, men man er nødt til at se, hvor de forskellige områders styrker ligger. Toppen af Danmark har i mange år fungeret som samlende, markedsføringsmæssigt organ for de ni kommuner, som har meget til fælles omkring turisme, og det er Skagen Turistforenings opfattelse, at dette samarbejde skal bestå, fordi det netop har en fast forankring i det lokale arbejde, hvor der lægges mange kræfter af mange mennesker, og vi kan sagtens forestille os et snævert samarbejde med den nye "Aalborg-gruppe" omkring tiltag, der gavner begge områder, og hvor vi har fælles interesser i at gå ud, på f.eks store markeder som det tyske – eller være fælles om en lobbyist i Bruxelles. I nordjysk turisme skal vi naturligvis være meget professionelle både markedsføringsmæssigt og produktudviklingsmæssigt, men vi skal også have øje for, at de "professionelle" ikke bare kan sidde på deres bjerg og få gode idéer – der skal også gøres et stort arbejde for at få disse idéer og tiltag gennemført og – ikke mindst – finansieret. Det gøres efter vores opfattelse bedst lokalt, hvor turistforeningerne har føling med erhvervet. Desuden mener vi, at det er farligt at nedlægge de lokale informationskontorer. Som gæst i et område uden informationskontor, vil man få en oplevelse af forringet service- og det er jo netop service og den personlige betjening og det personlige engagement, vi alle efterspørger, når vi er på rejse. Hvis vi i det nordjyske skal hævde os overfor andre rejsemål, er det vigtigt, at vore gæster oplever service og kvalitet i alle led! Fra Skagen Turistforenings side skal vi herved opfordre til, at turisterhvervets aktører og turistforeninger tager en seriøs debat om fremtiden og fremtidens organisering – og at vi ikke lader os trække rundt i manegen af mediernes hang til fede overskrifter og konklusioner, der ikke har bund i den virkelige verden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...