Lokalpolitik

Skal vi "spare" på demokratiet?

Et af de spareforslag, der er fremme i øjeblikket i flere kommuner, er at skære ned i antal byrådsmedlemmer.

Dette er jo altid vigtigt at kunne diskutere og forholde sig til. Dog er det for mig uhyre vigtigt, at man diskuterer antallet af byrådsmedlemmer ud fra et demokratisyn og ikke ud fra et sparehensyn. Ønsker borgerne ,at byrådsarbejdet ”glider” letter igennem, eller ønsker de, at der er mulighed for politisk diskussion og drøftelse? For mig er det i hvert fald vigtigt, at byrådet ikke bliver et ekspeditionskontor for den siddende regering – men et byråd, hvor det er tid, mulighed og rum til politiske uenighed. Og denne uenighed kan kun fremkomme, hvis der er en bred palet af politiske partier. For mig er det ikke lige nu så interessant, om mit parti kommer ind, men mere, om vi virkelig ønsker at indskrænke demokratiet ud fra et sparehensyn. Det er også bekymrende, at ved at nedsætte byrådsmedlemmer, vil der nemt kunne fremkomme en ”ensretning” af byrådet og den politiske proces. For SF er det også vigtigt, at der er mulighed for, at lokalområderne har mulighed for at blive repræsenteret, og dette kan blive sværere, hvis der skal være en nedgang af byrådsmedlemmer. Samtidig håber jeg meget, at en evt. nedskæring af byrådsmedlemmer ikke er noget, der sker ”over night”, men bliver noget, der arbejdes professionelt med i kommunerne. Altså, at beslutningen bliver taget på et sagligt og fagligt grundlag og ikke, fordi ”det er billigst og nemmest”.