EMNER

Skal vi tage det billigste tilbud?

Arkitekt vil udbyde entreprisen i licitation

? Vi er gået i gang med at bygge selv og fuldføre den husdrøm, vi altid har haft. Nu skal vi have vores tegning på huset sendt ud til flere håndværkere, der så skal give deres bud på byggeprojektet. Vi kunne derfor godt tænke os at få svar på følgende spørgsmål: Er vi tvunget til at vælge det billigste af buddene ? Og hvis ingen af dem passer os - kan vi så sende materialet ud igen til flere ? Det er arkitektfirmaet der sender udbudsmaterialet til håndværkerne og afholder licitationen. Familien Sørensen ! Det vil jeg selvfølgelig gerne svare på, men det er jo spørgsmål,som arkitekten skal redegøre for, inden processen går i gang. Generelt kan jeg dog oplyse følgende: Licitationsloven ophørte 1. september 2001, og tilbudsindhentningsloven trådte i kraft samme dag. Tilbudsindhentningsloven gælder bl.a. for private bygherrer, som i udbuddet selv tilkendegiver, at de ønsker at være omfattet af loven. Jeg forstår, at jeres arkitekt vil udbyde entreprisen i licitation. Ved licitation kan der nu konkurreres både på laveste pris og på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Men det skal på forhånd fremgå af udbudsmaterialet, hvad der vil ligge til grund for bygherrens (jer) endelige valg. Licitationen kan være offentlig, og går så ud til en ubegrænset kreds af tilbudsgivere. Her vælger bygherren tilbud alene efter pris. Den kan også være begrænset, og går så ud til en bestemt kreds af 5-7 tilbudsgivere, undtagelsesvis ned til tre tilbudsgivere. Ved begrænset licitation har bygherren pligt til at forhandle med alle tilbudsgiverne. Begrænset licitation er således hensigtsmæssig i de situationer, hvor bygherren ikke ønsker at vælge entreprenør alene efter pris, men ønsker en udvidet forhandling med tilbudsgiverne. Med andre ord den metode jeres hus bliver udbudt efter er begrænset licitation og I skal derfor ikke nødvendigvis tage den billigste, og I har lov til at sende materialet ud til flere end 3 firmaer. Held og lykke Poul Erik Marcussen