EMNER

Skal VK virkelig slippe så let?

Medierne er fulde af indslag om regeringens velfærdsudspil og reaktionerne på det.

Hver avis, hver nyhedsudsendelse debatterer velfærdsmodeller i en sådan grad, at andre emner blegner. Mindst ligeså tiltrængt er imidlertid en debat om og en tilbundsgående undersøgelse af VK+O¿s krigsdeltagelse i Irak. Her er nemlig noget at komme efter. For det første den højst kritisable begrundelse for krigsdeltagelsen; de løgnagtige påstande om masseødelæggelsesvåben, for det andet den folkeretsstridige angrebskrig, hvor USA samt allierede besluttede uden om FN¿s Sikkerhedsråd, at starte en angrebskrig og for det tredje usikkerheden om hvad de deltagende lande rent faktisk har foretaget sig. Der er sikkert også meget andet at komme efter, hvis en ordentlig og uvildig undersøgelse blev foretaget, men det afviser VK+O med vanlig arrogance. Den udskældte DR-dokumentarfilm rører helt åbenlyst ved betændte forhold som bør afdækkes og belyses; i stedet bliver de faktiske forhold ¿fejet ind under diverse guldtæpper¿. Spørgsmålet om hvorvidt Danmark faktisk har været delagtig i krigsforbrydelser ved at udlevere fanger til tortur bør kunne undersøges i et demokrati og de øverstbefalende, nemlig regeringen + støtteparti, drages til ansvar. Skal regeringen virkelig slippe af sted med en halvfornærmet konstatering af, at irakerne sør¿me ikke ønskede den vestlige demokrativersion, vi ellers ville forære dem. Eller den naive forundring over de fanatisk religiøse kræfter, som kom helt bag på statsministeren? Hvor er de stærke forsvarere for demokratiet henne i denne sag, hvor op til flere demokratiske principper synes at lide en krank skæbne. Hvorfor analyseres principbruddene ikke, med krav om tilbundsgående undersøgelse, f.eks. i form af en Rigsretssag, en kommissionsdomstol eller en eller anden form for offentlig høring? Der skal kastets lys på regeringens faktiske ageren, både før og efter krigen. Hvad foregik der bag kulisserne?