Skalborgs borgere hjælper hinanden

SKALBORG:Foreningen Skalborg Borgerhjælp, der blev startet for tre år siden, har vind i sejlene. Antallet af frivillige er vokset fra 30 til 45, og en stor del af disse deltog i generalforsamlingen, der fornylig blev holdt på Gølsminde. Styregruppens formand Jens Mølgaard fortalte i sin beretning om borgerhjælpens arbejde, der har en sorggruppe som nyeste skud på stammen. 38 ældre i Skalborg modtager regelmæssigt besøg af en besøgsven. Samværet er en hyggesnak, en tur i byen eller ud i det fri, og formanden glædede sig over, at næsten dobbelt så mange ældre i dag har en besøgsven set i forhold til sidste år. Foreningen tilbyder også praktisk hjælp, og de frivillige har 22 gange i løbet af sidste år været til hjælp ved så forskellige opgaver som opsætning af persienner, billeder, tørrestativer, røgalarmer, knagerækker og reoler, ligesom der har været hjælpende hænder til rengøring af havemøbler og tilplantning af altankasser. 26 ældre har derudover benyttet sig af de hjælpsomme Skalborg-borgere ved besøg hos læge, sygehus og damefrisør. - De mange opgaver understreger borgerhjælpens berettigelse, sagde formanden, og takkede både områdeledelse og ældreråd for flot samarbejde.