EMNER

Skals Fagseminarium får bachelor-uddannelse

SKALS:Som det ene af blot to uddannelsessteder i hele landet er Skals Fagseminarium udvalgt til at kunne udbyde en helt ny uddannelse. Fra august 2003 vil skolen tilbyde pladser til 25 studerende, der skal gennemføre en uddannelse som bachelor i tekstilformidling. Skals Fagseminarium er i øjeblikket i færd med at kortlægge det konkrete indhold af uddannelsen. Til formålet er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde tæt sammen med Undervisningsministeret. - I december forventer vi at have sammensat indholdet af uddannelsen, og her vil vi også være klar til at forberede optagelsesprøverne, forklarer rektor Hanne Pjedsted fra Skals Fagseminarium. Optagelsesprøver er nødvendige, idet der er tale om en elitær uddannelse. Der gennemføres håndværkstekniske prøver, hvor det skal bedømmes, hvor stort et talent, de forskellige ansøgere har. - Det er sådan, at niveauet på den nye uddannelse er højere end den eksisterende, og derfor kræves det, at de studerende har et vist alment uddannelseniveau, f.eks. i form af studentereksamen eller lignende, siger Hanne Pjedsted. Også for skolens undervisere har det været nødvendigt med en kompetenceudvikling. To af de eksisterende lærere er netop blevet godkendt som lektorer. Den nuværende håndarbejdslæreruddannelse på Skals Fagseminarium bliver efter en afviklingsfase helt nedlagt, og det samme gælder fotografi-afdelingen.