EMNER

Skandale vokser

Af Dan Jørgensen medlem (S) af Europa-parlamentet, Rue Wiertz, ASP 11 G 140, B-1047 Bruxelles dan.jorgensen@europaparl.europa.eu GIFTTRANSPORT: Miljøminister Karen Ellemann har indrømmet, at hun ikke talte sandt, da hun tidligere på året skulle begrunde, hvorfor hun har givet tilladelse til de lange, farlige kemikalietransporter fra Australien til Danmark. Men nu er der dukket en helt ny usandhed op. Skandalen vokser. Først sagde Ellemann, at Danmark var forpligtet af internationale konventioner. Det måtte hun trække tilbage. Det er Danmark ikke. Så sagde hun, at vi skulle tage imod affaldet, fordi Danmark er det eneste sted i verden, hvor vi kan behandle den slags affald. De ord måtte hun også æde. Der er mange andre steder. Nu er hun så kommet til at tale usandt igen. Hun har nemlig flere gange garanteret, at der skam var styr på miljøgodkendelsen i forbindelse med den farlige gifts ankomst til Nyborg. Det viser sig bare ikke at passe. Flere eksperter siger, at der ikke er undersøgt de ting, man skal undersøge for at tillade sådan en transport. En tidligere kemiprofessor med mange års erfaring på området, kalder det direkte grov misvisning at påstå, at Kommunekemi har de nødvendige tilladelser. Det har de ganske enkelt ikke. En gruppe borgere har nu meldt sagen til politiet og jeg har rejst den for EU-kommissionen. Lad os håbe, at det i sidste ende kan få ministeren til at skifte holdning og stoppe de tåbelige transporter.