Retspleje

Skanderborg retsforfølges for forurening

ÅRHUS:Skanderborg politi har hevet kommunen for retten for at forurene søer og vandløb med spildevand. Politiet vil have konfiskeret en gevinst på 12 millioner kroner, som kommunen har fået på at spare rensningen, og idømt kommunen en bøde på mindst 600.000 kroner, oplyser DR’s Region Østjylland. Politiet anklager kommunen for at have forurenet med spildevand fra Skanderborg Centralrenseanlæg fra 1995 til 2002.