Norge

Skandinaviske Triangel i Rusland

SANKT PETERSBURG: Rusland kan blive et nyt, betydeligt marked for nordjyske leverandører til den marine sektor samt olie- og gasindustrien. Det vidner forhåndsinteressen om i forbindelse med denne uges maritime virksomhedstræf i Sankt Petersborg, ScanRus Minipartenariatet. 34 russiske firmaer har vist meget stor interesse for at møde deltagerne fra Skandinavien, 16 virksomheder og 3 organisationer, fortæller afdelingsleder fra Erhvervscenter Nordjylland, Henrik Dam, der leder den danske delegation. Blandt de russiske deltagere er der tre værfter, en håndfuld designbureauer og adskillige redere. Hertil kommer mange forhandlere og producenter af ventiler, pumper, luger og elektronik m.m. til det maritime område. Trianglen Minipartenariatet er en udløber af de maritime partenariater i Grimstad 2004 og Frederikshavn 2005, begge arrangementer i Den Skandinaviske Triangels regi. Trianglen er et erhvervsmæssigt og kulturelt samarbejde mellem regionerne rundt Skagerrak/Kattegat: Nordjylland, Sydnorge og Vestsverige, og er grundlagt af bl.a. Vendsyssel Udviklingsråd og Nordjyllands Amt med daværende minister for nordiske anliggender, Marianne Jelved (R) som inspirator og fødselshjælper. Formålet er dels at skabe samhandel imellem virksomhederne i området, dels at triangel-virksomhederne i fællesskab retter sig mod et spændende maritimt samhandelsområde. Fulde kalendere Udover de individuelle møder på ScanRus er målet, at de skandinaviske virksomheder skal blive kompetente til at begå sig på det russiske marked, og samtidig knyttes der kontakter virksomhederne indbyrdes, fortæller Henrik Dam. Der er information om russisk kultur og jura, en russisk medarbejder på Innovasjon Norge i Sankt Petersborg, vil gennemgå mulighederne på det maritime russiske marked, og der besøg på et værft og et designbureau. På selve Minipartenariatet i dag er der plads til 12 møder pr. virksomhed, og skandinaviske virksomheder havde næsten fuld kalender allerede inden afrejsen. De nationale landepartnere er de samme som i Grimstad og Frederikshavn: Maritimt Forum i Norge, Västra Götalands Regionen i Sverige og ErhvervsCenter Nordjylland i Danmark Men delegationsleder Henrik Dam fremhæver også samarbejdet mellem Innovasjon Norge og det danske generalkonsulat som ”unikt”. Minipartenariatet finder sted på det danske generalkonsulat, og hvervningen af de russiske virksomheder er sket i samarbejde mellem de danske og norske repræsentationer i Sankt Petersborg. Alle tre konsuler var til stede ved åbningen i går.