Rosport

Skansehavnen åbner igen til sommer

Skansehavnen og Neppens Havn får ansigtsløftning

Frederikshavn Produktionsskole leverer broen, der skal lægges over den nye sejlrende og forbinde Skansehavnen med Skanseøen. Privatfoto

Frederikshavn Produktionsskole leverer broen, der skal lægges over den nye sejlrende og forbinde Skansehavnen med Skanseøen. Privatfoto

Skansehavnen og Neppens Havn, to af de små private havne i Frederikshavn Kommune, står begge over for en kraftig renovering. Østkystforeningerne, der repræsenterer 14 foreninger langs østkysten i Frederikshavn Kommune, er med formand Bruno Müller i spidsen gået ind som sparringspartner og hjælper de to havne med at søge økonomisk støtte og i det hele taget planlægge renoveringsarbejderne. Skansehavnen har været lukket de seneste fire-fem år, da indsejlingen sander til, men inden sommerferien åbner havnen med en ny sejlrende i nordlig retning og med ind- og udsejling lige syd for Søfartsskolen. Læskur renoveret Produktionsskolen arbejder for øjeblikket på spændbuerne til en bro, der skal gå over den nye sejlrende og forbinde Skansehavnen med "Skanseøen", der vokser op ud for den lille jollehavn ved Nordre Skanse. Produktionsskolen har også renoveret "Skansely", det lille læskur ved havnen, hvor der også er lagt fliser og indrettet grillplads. Neppens Havn Neppens Havn får også en tiltrængt ansigtsløftning. Den søndre bådebro skal skiftes. Molen skal rettes op og så skal der laves en stor træterrasse på bærende pæle samt legeredskaber til børnene. Også her er Produktionsskolen involveret. Til sammen løber de to havne-projekter op i godt en million kroner. På Østkystforeningernes generalforsamling forleden valgtes følgende bestyrelse: Formand Bruno Müller, Henrik Nielsen, Dansk Kystfiskerforening, Bente Andersen, Kattegat Strandpark, Per Christensen, Lerbæk Vejlaug, Mogens Berg Jensen, Voerså Havn, Ib Ejsing, Frederikshavn Roklub, og Johnny Moberg, Skansehavnen.