Skarp kontrast

TRO:Ang. DR 2 Tema 4.4., "Religion - roden til alt ondt": De mange ord, der bruges for at fremsætte teorier om "tro", står i skarp kontrast til Ordet, Bibelens enkle, klare budskab om "tro": "Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord". Og hermed er der sagt, hvad der er at sige om "tro". Kamma Ankjærø Ny Munkegade 80, Århus C.kamma.ankjaeroe@adr.dk