Skarp kritik af indsats modsmitteudbrud

Smitte i omløb ved Farsø i et år - utilfredshed med information

FARSØ:Alt mens kampen mod salmonellaudbruddet ved Farsø i går gik ind i en ny, intensiv fase, kritiserer landbruget skarpt myndighedernes kommunikation om udbruddet. Myndighederne vil nu have smitten inddæmmet, og landmænd i en stor radius har fået skriftlig instruks om forholdsregler overfor smitten. - Det er på høje tid, mener formand for Vesthimmerlands Landboforening, Henrik Dalgaard, Aars. Han finder myndighedernes kommunikation ud til landmændenes organisationer for dårlig. Den første af nu seks salmonellasmittede besætninger blev opdaget i juni, men allerede for et år siden blev der første gang konstateret smitte med den sjældne salmonella type DT 193 blandt mennesker. Men landboformanden, der også sidder i ledelsen af hovedorganisationen Dansk Kvæg, hørte første gang om smittens hærgen ved et tilfælde i sidste uge. - Og da var det veterinære beredskab i Dansk Kvæg heller ikke informeret. Det er ikke i orden, mener Henrik Dalgaard. Han peger på, at myndighederne overfor landmændene indskærper deres ansvar for at informere naboer og andre, der kommer på gården, hvis deres besætning er smittet. - Det ville have været godt at vide for længe siden. Der er brug for at få kigget på procedurerne. Internt har fødevareregionen og embedslægeinstitutionen i et fælles samarbejde allerede sidste år arbejdet på at kortlægge smittens veje, og den nordjyske embedslæge Niels Holm-Nielsen er godt tilfreds med dét forløb. - Det har kun været muligt, fordi vi stadig, trods voldsom centralisering, er et decentralt system med lokalt kendskab. Skulle et sådant forløb være håndteret centralt fra København, ville det aldrig være lykkedes. At smitten var i omløb blev klart, da sygehus- og praksislæger indberettede flere tilfælde af mave-tarm-tilfælde i form af opkastninger og diare, forårsaget af DT 193. Alle har spist kød fra et lokalt slagtehus, som havde fået sine leverancer fra lokale landmænd. Hvordan en salmonella, der stort set ellers kun kendes fra udlandet, er kommet til Farsø, er fortsat uvist. Erhverv side 18