Skarp kritik af integrationsafdeling

Rod i papirerne og ringe ledelse en lang periode i fjor

FJERRITSLEV:Noget rystet. Det er ordene, socialudvalgsformand Per Halsboe-Larsen (S) bruger, efter at han er blevet klar over, at kommunens integrationsafdeling i en lang periode i 2002 har haft rod i papirene og en mangelfuld ledelse. At det hænger sådan sammen, fremgår af en revisionsrapport, som Kommunernes Revision har udarbejdet efter besøg i november og december i fjor. "På integrationsområdet er der konstateret mangler i forhold til sagsbehandling, journalføring, handleplaner, skønsmæssige afgørelser mv., og ledelsestilsynet har i en længere periode i 2002 ikke været udført efter de udarbejdede og vedtagne retningslinier", lyder det i rapporten. - Jeg er rystet, fordi vi havde stor tillid til den daværende integrationsleder. Han virkede utrolig kompetent, forklarer Per Halsboe-Larsen. - Pr. definition har vi tillid til vores medarbejdere og ledere, og når vi får at vide, at tingene kører som de skal og får udførlige skriftlige rapporter, tror vi på at alt er i orden. Vi går ikke ind og tjekker, om det nu også er rigtigt, at det er i orden, tilføjer han. Per Halsbo-Larsen understreger, at der ikke er begået svig eller andre strafbare handlinger, og at ingen er økonomisk berørt af det rod, der har været i papirerne. - Efter alt, hvad vi ved, har alle flygtninge fået det, de har krav på, og der er heller ikke brugt for mange af skatteydernes kroner. Det er alene dokumentationen og ledelsen, det er galt med. Den tidligere integrationsleder fratrådte midt på året af egen kraft, da han havde fået nyt job. Siden er integrationsafdelingen flyttet fra Parkvej til rådhuset og lagt ind under socialforvaltningen, og en ny leder er ansat. - Og vi gik selvfølgelig i gang med at rette op på forholdene i samme øjeblik, vi blev klar over, at noget var galt, siger Per Halsboe-Larsen. - I den sidste ende er det naturligvis politikernes ansvar, at tingene kører som de skal, og jeg må tage til efterretning, at vi burde have haft en bedre kontrol. Det er en meget ubehagelig overraskelse, når sådan noget sker. Han tilføjer, at han ikke på noget tidspunkt har haft antydningen af mistanke om, at noget kunne være galt i integrationsafdelingen. - Jeg har været overbevist om, at alt var i den skønneste orden, og så meget desto større er skuffelsen.