Skarp kritik af Integrationsråd

BRØNDERSLEV:Leif Sørensen har forladt Integrationsrådet i Brønderslev Kommune, hvor han i en årrække har været de frivillige organisationers repræsentant. Og han har nu valgt offentligt at rejse skarp kritik af den måde møderne i rådet blev ledet på, idet han mener ytringsfriheden i flere tilfælde blev knægtet. Munden lukket Hovedkritikken retter sig mod kommunens integrationsleder, der ifølge Leif Sørensen gang på gang lukkede munden på medlemmer, der påpeger problemstillinger. Ofte med henvisning til medlemmernes tavshedspligt. Ledelsesstilen betyder ifølge Leif Sørensen, at medlemmerne tvinges til tavshed - og at ytringsfriheden går fløjten. Han konstaterer i den forbindelse, at man ikke fra kommunal side vil lytte til kritik og råd. Og det skader ifølge Leif Sørensen integrationsindsatsen. I et brev til byrådet skriver Leif Sørensen: "Jeg har mange gange følt, at hvis et medlem har haft en mening, der ikke har været i overensstemmelse med formandens eller kommunens integrationsleder, så er man meget kontant blevet bedt om at tie stille. Ikke passende Leif Sørensen har siden april 2001 haft daglig omgang med byens flygtninge. "Jeg har hørt om deres problemer og frustrationer - og har følt det som min pligt at bringe dette videre til Integrationsrådet. Men jeg har de seneste år mærket mere og mere, at det ikke var passende." De emner der er blevet rejst - og bremset af integrationslederen - har ifølge Leif Sørensen ofte været generelle problemstillinger. Blandt andet har der været rejst kritik af danskundervisningen - og her blev munden ifølge Leif Sørensen lukket på en kommunal ansat i rådet med henvisning til tavshedspligten. - Det skete udelukkende, fordi vedkommende havde samme opfattelse som mig. Men han brugte bare sin ytringsfrihed. Hans Jørgen Vakili Jensen understreger over for NORDJYSKE Stiftstidende, at sagligt og fagligt begrundet kritik fra medlemmerne af integrationsrådet aldrig er blevet afvist. Formand for Integrationsrådet, social- og sundhedsudvalgsformand Birgitte Josefsen: - Det er synd, at Leif Sørensen bruger så meget krudt på det her. Han har gjort et stort stykke arbejde på flygtninge-området i Brønderslev. Det var lykkeligt, hvis flere ville bruge frivillige kræfter på dette område.