Skarp kritik af nyt finanslovforslag

SiD frygter katastrofale følger for Skagen

SKAGEN:- Hvis regeringen gennemfører de ting omkring supplerende dagpenge, som den har lagt op til i forbindelse med det nye finanslovforslag, vil det få katastrofale følger for Skagen. Det siger formanden for SiD i Skagen, Villy Albertsen, og han gætter på, at det vil ramme mindst halvdelen af afdelingens cirka 1200 medlemmer og ramme Kvindeligt Arbejderforbunds medlemmer mindst lige så hårdt. - Det udspil, som vi nu har set, vil i høj grad gå ud over de ansatte inden for fiskeindustrien, havnearbejdere, lastoptagere og bygningsarbejdere og en række andre med deltidsarbejde og dermed en stor del af de ansatte i Skagen, så det er altså ikke, som der ellers er blevet sagt i pressen, bare de højest lønnede det vil gå ud over, fastslår formanden. Også kontorbestyrer i SiD Skagen, Finn Jenne, frygter det værste. - Som det er i dag, skal du være ledig mindst én dag om ugen for at få supplerende dagpenge. I det udspil, som vi har set, lægger man op til, at det skal være mindst to dage om ugen. - I dag kan du ikke få supplerende dagpenge, hvis du har over 29,6 timer om ugen. Det udkast, som jeg har set, taler om 22 timer om ugen. - Som noget nyt vil man også ifølge udkastet se på de seneste tre måneders løn, når en person melder sig ledig, og hvis man har haft mere end 25.000 kroner i gennemsnit om måneden, så vil der blive en eller anden omregning, så man skal afspadsere det, inden man kan få dagpenge, forklarer Finn Jenne. Frister til ledighed Det vil ifølge SiD Skagen ikke bare være uheldigt for medlemmerne, men for hele Skagen-området. - Hvis disse regler bliver indført, og man også laver det sådan, at man kun kan få supplerende dagpenge i 52 uger, som der også er lagt op til i udkastet, så kunne det let få folk til at melde sig ledige og så vente på, at der kommer et fuldtidsarbejde, og med de beskæftigelsesmuligheder, der for tiden er i Skagen, kan det have meget lange udsigter, siger Villy Albertsen. - Det vil også betyde meget dystre udsigter for virksomhederne i Skagen, der kan få svært ved at få den nødvendige arbejdskraft, hvis man ikke kan garantere arbejde på fuld tid, og der er Skagen jo noget helt specielt med både fiskeindustri og sæsonvirksomheder og andre sæsonbetonede job, siger Finn Jenne. - Vi var meget imod det, da man indførte deltidsordningen med mulighed for at arbejde på nedsat tid. Nu er meldingen så åbenbart, at det kan godt være du skal arbejde på nedsat tid, men du skal altså ikke have supplerende dagpenge, så du kan leve af det. Man trækker jo simpenthen eksistensgrundlaget væk fra folk, siger Villy Albertsen. Større fraflytning - En af begrundelsen for de nye regler er, at det skal animere folk til at finde fuldtidsarbejde, men det hjælper jo ikke meget i Skagen, hvis der ikke er arbejde på fuld tid. Så der vil eneste alternativ til deltid ofte være ledighed på fuld tid, med mindre man altså vælger at flytte fra Skagen, siger Finn Jenne. - Det kan give et ekstra skub til at folk flytter fra Skagen, en tendens som vi jo har set gennem snart mange år. Det betyder også, at flere vil falde den grænse på fire år, hvor de kan få dagpenge og så over i det sociale system i stedet for. Hidtil har næsten alle vores medlemmer bevaret retten til dagpenge, fordi de har arbejde en del af året. Hvis ikke de får det i fremtiden, vil de ryge ud af vores system og så over i kommunal aktivering i stedet for, altså på bistandshjælp, og så får det lige den modsatte effekt, som man ønskede, siger Villy Albertsen. - De første meldinger gik på, at det var de højest lønnede, som det ville gå ud over, for eksempel dem der tjente omkring 400.000 kroner om året. Hvis det var tilfældet, havde vi ikke noget at indvende mod forslaget, men hvis vi ser på vores medlemmer, er der altså ikke mange med en sådan indtægt. De af vores medlemmer, som vi taler om, ligger typisk på en årsindtægt på omkring 200.000 kroner inklusiv supplerende dagpenge.

Forsiden