Lokalpolitik

Skarp kritik af Venstre i byrådet

En hån mod skagboerne, at gammelt flertal trumfer nyt kulturhus igennem

Ven­stre og kon­ser­va­ti­ve stem­te for et nyt kul­tur­hus på Skolemarken, til ven­stre på bil­le­det her. Det gav an­led­ning til kraf­tig kri­tik fra So­cial­de­mo­kra­ter­ne, som øns­ker kul­tur­hu­set pla­ce­ret i sko­le­byg­nin­ger­ne til høj­re på bil­le­det. FOTO: PE­TER BRO­EN

Ven­stre og kon­ser­va­ti­ve stem­te for et nyt kul­tur­hus på Skolemarken, til ven­stre på bil­le­det her. Det gav an­led­ning til kraf­tig kri­tik fra So­cial­de­mo­kra­ter­ne, som øns­ker kul­tur­hu­set pla­ce­ret i sko­le­byg­nin­ger­ne til høj­re på bil­le­det. FOTO: PE­TER BRO­EN

SKAGEN:Formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Bjarne Kvist, satte et stort spørgsmål ved Venstre-byrådspolitikernes moral, da byrådet mandag aften traf beslutning om, hvor Skagens nye kulturhus skal placeres. - Rent formelt har Venstre, og altså det nuværende flertal i byrådet, formentlig retten til at træffe slutningen, men moralsk set mener jeg, det er en hån med både indbyggerne i Skagen Kommune og mod den demokratiske proces, sagde Bjarne Kvist. - Vi ved alle, at det nuværende byråd blot eksisterer, fordi byrådsperioden er forlænget af hensyn til sammenlægningsprocessen. Ved valget af det nye byråd i november i fjor blev Venstres byrådsrepræsentation mere en halveret, mens den socialdemokratiske gruppe fik over 50 procent af stemmerne, blandt andet på baggrund af, at vi ønsker, at Kappelborgskolens bygninger skal være fundamentet for de nye kulturhus. Brugerne - Vi ønske ikke projektet for Kappelborgskolen præcist som det er nu, idet det kræver tilpasning i både det ydre og det indre for at leve op til de ønske og krav, som de kommende brugere har til huset. - Og det er netop de kommende brugeres ønsker, der er den altafgørende grund til at vi mener, kulturhuset skal ligge på selve skolen, sagde Bjarne Kvist. Bjarne Kvist pegede i sin tale også på, at repræsentanter for nogle af de kommende brugere, blandt andre Kulturelt Samvirke og biografforeningen, er gået ind for projektet på skolen. - Så vil da være helt uhørt og arrogant, hvis vi som politikere trumfer et projekt, som ingen ønsker, igennem, sagde Bjarne Kvist. Bjarne Kvist opfordrede derfor byrådsflertallet til at ændre mening eller til at overlade beslutningen om valg af kulturhus til det nye byråd. - Det er det byråd, som har folkets mandat, sagde han. Holdninger Borgmester Hans Rex sagde i et kort svar til Bjarne Kvist, at spørgsmålet om valg af kulturhus er et spørgsmål om holdninger, og vi har i Venstre den holdning, at vi ønsker et kulturhus som bedst lever op til de forventninger, man kan have til et kulturhus i 2008, sagde Hans Rex. - Om det kulturhus så er på skolen eller på skolemarken er for mig personligt ligegyldigt. Jeg går efter det projekt, jeg mener er det bedste, sagde Rex. Han sagde videre, at det er korrekt, at repræsentanter for fire af de store kulturelle institutioner, som skal være i de kommende kulturhus, har haft lejlighed til at se arkitekternes forslag til nyt kulturhus, og at de havde forskellige udmeldinger. Jeg spurgte om der var nogle af projekterne, som ikke kunne indholde og løse de opgaver, de fire står for, og det var ikke tilfældet. Har det mærkeligt Irene Hjortshøj (S) kommenterede Venstres beslutning med, at hun først troede det var en joke. - Men det er det altså ikke, kan jeg forstå, og jeg har det utrolig underligt lige nu. Jeg har det meget mærkeligt - af mange grunde. En af dem er, at jeg for nogle år siden sagde sammen med Ole Knude Jensen (V), og talte om, at Kappelborgskolens bygninger på en eller anden måde skal være på skagboernes hænder. Så jeg kan ikke forstå jeres beslutninger. Om ikke andet, så er der så mange skagboer, som har ønsket og talt for, at kulturhuset skal være i skolens bygninger, at jeg vil opfordre jer til at være med til at gennemføre det, borgerne ønske, sagde Irene Hjortshøj. Rystende Inger Støtt (V) sagde, at det for hende var rystende, at en 1. viceborgmester (Bjarne Kvist. red.) sætter spørgsmålstegn ved det parlamentariske grundlag for beslutningen i byrådet. - Jeg erindrer da adskillige afgørelser i byrådet, hvor Socialdemokraterne har været i stand til at træffe flertalsbeslutninger. - Det er interessant at notere, at hvis du ikke kan få din vilje, i denne sag, så synes du vi skal udsætte sagen. Du har altid klandret Venstre for at vi trak sagen i langdrag. Nu vil du trække sagen yderligere og lade sammenlægningsudvalget træffe beslutning. Du kaster håndklædet i ringen. Det synes jeg er kedeligt. Det ikke tjener den plads, du sidder på, særlig flot, sagde Inger Støtt. Ynkeligt Peter Sørensen (V) erklærede, at det var vanskeligt i de hele taget at debattere kulturhuset, fordi der på de åbne møde ikke måtte komme noget frem om de indstillede projekter. - Det havde nok været lige så demokratisk alene at debattere sagen på de lukkede møde, mente han. Peter Sørensen fandt dog, at der er mindst én god ting ved at placere kulturhuset på skolemarken, nemlig den, at marken så ikke bliver omdannet til en stor, grim parkeringsplads. Peter Sørensen mindede også Bjarne Kvist om, at det siddende byråd stadig er et byråd, som er valgt til at træffe de nødvendige beslutninger. - Og det vil da være ynkeligt, hvis vi skal havde frederikshavnere og sæbynitter til at bestemme, hvilket kulturhus skagboerne skal have, sagde han. Jens Borup (V) sagde, at mange skagboer har advaret ham mod, at man laver kulturhus i Kappelborgskolens gamle bygninger - det gamle lort, som det er blevet sagt. - Hvis I endelig skal lave et kulturhus, så byg et ny, og sælg de gamle bygninger til nogen, som har forstand på at arbejde med sådan noget, sagde Borup. Søren Kellberg (S) fandt det trist, at man ved ikke at bruge Kappelborgskolen afskærer sig fra muligheden for at lave et projekt, som hænger sammen i bymidten. Vi har en torveplads, som kan åbnes og hænge sammen med kulturhusprojektet. - I stedet vil man lukke et af de sidste frie områder, vi har midt i byen, med en stor bygning, og det synes jeg er ærgerligt, sagde han. Der var flere af byrådsmedlemmerne som havde ordet for tale for deres placering af kulturhuset inden man gik til afstemning. Borgmester Hans Rex valgte at sætte forslaget om et nyt kulturhus på skolemarken til afstemning først, og det var der 10, Venstre og det konservative medlem, som stemte for. Socialdemokraterne stemte imod.