Energiselskaber

Skarp Salling er lun på varme fra Løgstør

Den lokale beboerforening arrangerer i næste uge informationsmøde om en fremtidig forsyning fra Løgstør Fjernvarmeværk

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Formand Erik Christensen, Skarp Salling Forsamlingshus.

Beboerne i Skarp Salling får på et borgermøde med den lokale beboerforening som arrangør orientering om mulighederne for at blive forsynet af Løgstør Fjernvarmeværk. Mødet holdes i Skarp Salling Forsamlingshus onsdag 7. september. Mødet er kommet i stand efter en beboerhenvendelse til Løgstør Fjernvarmeværk underskrevet af Else Wiese og Skarp Salling Beboerforenings formand, Svend Nielsen. - Jeg fik fyldt tanken med fyringsolie op for 11.472 kr. forleden, fortæller Svend Nielsen. Det er blevet for dyrt at opvarme husene her i byen. Derfor skrev jeg gerne under på henvendelse til Løgstør Fjernvarmeværk om at få undersøgt mulighederne for fjernvarmeforsyning. Tilløbsstykke Der er næppe tvivl om, at mødet bliver et tilløbsstykke, for mange af landsbyens 103 husstande mener, at varmeregningen er for høj. Også formanden for Skarp Salling Forsamlingshus, Erik Christensen, er stærkt interesseret i en lavere varmepris. - Den individuelle varmeforsyningen i Skarp Salling med olie og naturgas er altfor dyr. Som eksempel kan nævnes, at der skal lejeindtægt fra 18 weekender for Skarp Salling Forsamlingshus alene til at dække varmeudgiften, siger Erik Christensen. Skarp Salling Forsamlingshus fik nyt naturgasfyr i 2004 efter en omfattende renovering, hvor der også blev isoleret bedre. Initiativtageren til henvendelsen, Else Wiese, Skarp Salling, mener, at det haster med at finde alternative opvarmningsmuligheder. Ondt i maven - Det er sandsynligt, at naturgas- og oliepriserne stiger. Samtidig må vi se i øjnene, at varmeforsyning til en rimelig pris er en væsentlig faktor for Skarp Sallings fremtidige udvikling. Man kan jo næsten få ondt i maven, hver gang oliebilen dukker op. Så dyrt er det blevet, understreger Else Wiese. Løgstør Fjernvarmes formand, Uffe Bro, ser positivt på henvendelsen fra Skarp Salling. - Det er en ret kort ledning, som skal lægges fra Vindblæs for at få Skarp Salling koblet på systemet. At henvendelsen kommer fra beboerne bestyrker kun, at der er stor interesse for sagen, og at man har vilje til at gøre en indsats for at få så mange som muligt med fra første færd. Det er vigtigt af hensyn til økonomien i projektet, fastslår Uffe Bro. Også i Vilsted orienteres om fjernvarme. Det sker på et møde på Vilsted Friskole mandag den 26. september. - Vilsted ligger i kort afstand fra transmissionsledningen til Ranum. Derfor er det værd at undersøge fjernvarme-mulighederne for de 138 forbrugere her. De mange nye forbrugere giver imidlertid et mindre kapacitetsproblem. Løgstør Fjernvarmeværk kan sagtens levere varmen, men for at gøre den billigere end med naturgas som energikilde indgår solfangere og biogas i overvejelserne som supplerende energikilder, slutter Løgstør Fjernvarmeværks formand, Uffe Bro.