EMNER

Skarpe skud fra Straarup

Peter Straarup - anser reduktion i antallet af pengeinstitutter for helt uundgåelig, hvis den danske bankverden skal klare sig i en global sammenhæng.

Peter Straarup - anser reduktion i antallet af pengeinstitutter for helt uundgåelig, hvis den danske bankverden skal klare sig i en global sammenhæng.

AALBORG:De danske pengeinstitutter kan godt se frem til finde sammen i større enheder, som det allerede er sket mange steder i landet - både frivilligt og under hvad man kan kalde tvang og frivillig tvang. Det fastslog en nærmest munter Peter Straarup, topfigur i Danske Bank, det største pengeinstitut herhjemme, da han skulle svare på spørgsmål fra over 100 medlemmer af den nordjyske Foreningen af bestyrelsesmedlemmer, som havde inviteret Straarup som taler i Danske Banks Finanscenter i Aalborg. Storbankens chef har netop selv stået i spidsen for en redningsaktionen omkring Roskilde Bank - ligesom han som næstkommanderende i banken allerede først i 1990erne var hovedaktøren, da datterselskabet Føroya Bankki skulle trækkes op ved håret. Landet over har talrige småbanker og -sparekasser været igennem samme proces - Morsø Sparekasse blev pludselig en del af Morsø Bank, og sparekassesammenlægningen i Vendsyssel er, krise eller ej, eksempler på det samme. Og måske går det virkelig, som Peter Straarup forudså - mens et hørligt sus gik gennem forsamlingen - at antallet af pengeinstitutter reduceres fra de nuværende godt 120 til 10-12 stykker. Med det altafgørende mål at bive store nok til at kunne begå sig i en verden, hvor en flok garanter ude i en af de fjernere egne af landet næppe er nok til at kunne håndtere globale finanskriser, som den vi oplever i disse måneder. Peter Straarup holdt sig ikke tilbage fra at fastslå, at Danske Bank har været i stand til at håndtere den situation ganske habilt. - Ser man på de aktiviteter, vi er blevet ramt på, så er det jo ikke sager i stil med dem, der har ramt mange mindre banker, nemlig jagten på nye engagementer, som nok kunne løfte pengeinstituttet op, men som samtisig rummer alt for mange uforsigelige risici, sagde Peter Straarup og pegede eksempelvis på byggematadorers byden sig til over for mindre banker i provinsen. Han indrømmede dog samtidig, at Danske Bank med store bankforretninger i såvel Irland som Nordirland har fået noget ganske imponerende tab på halsen, som man måske under lidt mere omhyggelig vurdering kunne have undgået. Helt generelt så Peter Straarup med stor fortrøstning på den fremtidige finansielle udvikling i Danmark, og selv om vi næppe har set de sidste udslag af uvejret, vurderer Danske Bank at have fast grund under fødderne.