Skarven er hadet af fritidsfiskerne

Fritidsfiskere kæmper for at få reduceret bestanden af skarve kraftigt

Finn Frandsen, der er formand for fritidsfiskerne ved Mariager Fjord, mener, at der brug for en reduktion af bestanden af skarve. Foto: Lars Pauli

Finn Frandsen, der er formand for fritidsfiskerne ved Mariager Fjord, mener, at der brug for en reduktion af bestanden af skarve. Foto: Lars Pauli

NORDJYLLAND:Over for miljøministeren har fritidsfiskerne forgæves slået til lyd for en kraftig reduktion af bestanden af skarve. Fiskerne hader fuglen, der har ry for nærmest at støvsuge nogle fjordområder og udløb af vandløb for fisk. Især får skarven skyld for at være hård mod fiskeyngel. Ihærdigt har fritidsfiskerne over for Miljøministeriet argumenteret for, at skarven i højere grad bør bekæmpes. Finn Frandsen, der er formand for Mariager Fjords Fritidsfiskere og næstformand for de danske fritidsfiskere, mener, at bestanden skal skæres ned fra de nuværende ca. 40.000 par til omkring 10.000. - I ruser kan man se skader på ål, der har hul i bugen eller i hovedet. Også f.eks. skrubber kan være flænset op, ligesom skarven er hård ved ørred- og lakseyngel. Det er ikke vores ønske, at skarven skal udryddes. Men efter fredningen af fuglen er bestanden vokset, og det burde man forlængst have reageret på. Langt tidligere burde man have sagt, at bestanden ikke burde være større, siger Finn Frandsen. Han vurderer, at når man gør antallet af reder op, så kan man sagtens gange antallet med fem for at få et tal for, hvor mange skarve der reelt er. - Det var i orden, at man fredede skarven, da den var ved at uddø. Men bestanden er vokset, og problemet er, at der bliver etableret nye kolonier. Eksempelvis blev en ny koloni ved Mariager Fjord etableret for fire, fem år siden. Jeg vil tro, at den er på et par hundrede par, og man må sige, at skarven er den bedste erhvervsfisker, der findes, siger Finn Frandsen. Han giver ikke meget for, at det inden for en afstand af en kilometer fra fiskeredskaber er tilladt at bekæmpe skarven, ligesom Skov- og Naturstyrelsen kan give dispensation, så fuglen kan jages: - Det er de færreste fritidsfiskere, der også har jagttegn. Så i praksis bliver fuglen næsten ikke bekæmpet, siger Finn Frandsen. Han bliver bakket kraftigt op af Erik Andersen, der er formand for fritidsfiskerne i Han Herred og Vesthimmerland: - Undersøgelser har vist, at skarven hurtigt kan tage fiskeyngel, der bliver sat ud. Det kan være væk i løbet af få timer. Fuglene flyver nogle gange op til 50 kilometer væk fra deres reder for at finde føde. Samtidig synes jeg, at det er et problem, at i nogle områder vil ejerne af arealerne ikke være med til at tale om regulering. Det gælder f.eks. de steder, hvor Aage V. Jensens Fonde ejer naturområder. Bl.a. drejer det sig om arealer i Lille Vildmose og ved Vejlerne, og skarven breder sig fra de områder, siger Erik Andersen.