Skarven har også venner

Landets største skarvekoloni har venskabsforening

Skarven holder til i kolonier som her ved Mariager Fjord, hvor der er nogle hundrede reder. Foto: Lars Pauli

Skarven holder til i kolonier som her ved Mariager Fjord, hvor der er nogle hundrede reder. Foto: Lars Pauli

NORDJYLLAND:Skarven er en udskældt fugl, men den har også venner. Således har den største koloni herhjemme fået sin egen venskabsforening. Foreningen er dannet for skarvkolonien ved Tofte Sø i Lille Vildmose. ”Skarven - Lille Vildmose - kendt og elsket” hedder venskabsforeningen. - Jeg synes, at diskussionen om skarven er forfejlet. Vi har en pligt til at passe på de fugle, vi har. For skarvene har vi et særligt ansvar. Det en stor del af den samlede bestand yngler i Danmark. Samtidig mener jeg, at man skal vurdere den skade, som den får skyld for at forvolde, i forhold til EU’s fiskeripolitik. Skarven beskyldes for at gøre et meget stor indhug i den fiskemængde, der i vore farvande. Her synes jeg, at man skal tænke på, hvor mange tons spisefisk, der som følge af bifangstregler bliver smidt ud igen, siger Bent Bundgaard, der er formand for venskabsforeningen for skarvkolonien ved Tofte Sø. Han har beregnet, at der årligt smides en halv million ton fisk tilbage i havet, fordi fiskene er bifangst. Sammenlignet med det spiser de danske skarver årligt under 7000 ton fisk. - Samtidig mener jeg, at der i naturen er et kredsløb, der er meget godt. I lille vildmose har vi f eks. kongeørne, og de tager faktisk skarvunger. Endelig er det tvivlsomt, hvor stor værdi en indsats mod at reducere bestanden af skarve har. Erfaringen viser, at hvis man driver jagt på skarven, så er resultatet blot, at de tilbageværende skarve opvejer tabet ved at lægge to hold æg, siger Bent Bundgaard. Han understreger dog, at venskabsforeningens interesse kun er rettet mod kolonien ved Tofte Sø. Efter Bent Bundgaards opfattelse kan det godt være, at der er brug for at gøre noget mod bestanden andre steder f.eks. ved Ringkøbing Fjord. Kolonien ved Tofte Sø er vurderet til at være på omkring 4000 reder.