Skarven i tilbagegang

Selvom den ofte upopulære skarv blev totalfredet i 1981, og bestanden dermed gik frem, er antallet af ynglende skarver det laveste i 15 år.

Selvom den ofte upopulære skarv blev totalfredet i 1981, og bestanden dermed gik frem, er antallet af ynglende skarver det laveste i 15 år.

Skarven er på tilbagetog i Danmark, selv om den til tider upopulære fugl er fredet. 2007 bød på det laveste antal ynglende skarver i 15 år. Den største tilbagegang i det seneste år er konstateret i Limfjorden, Kattegat og Lillebælt. Det viser årets tællinger fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Antallet af reder i 2007 var 35.300, hvilket er 8000 færre end i 2000, da bestanden toppede. Tilbagegangen er blandt andet et resultat af mindre føde og Skov- og Naturstyrelsens forvaltning af kolonierne, som blandt andet indebærer oliebehandling af æg og bortskræmning af skarver, som vil etablere nye kolonier. Forvaltningen af skarverne har nu fulgt den samme plan i seks år og er aktuelt under revision. I mange år var skarven så forfulgt, at den var helt eller næsten udryddet fra Danmark. I 1981 blev den totalfredet, hvilket resulterede i en markant fremgang. Beskyttelsen bevirkede, at ynglebestanden gik markant frem i 1980¿erne. Siden 1993 har den danske ynglebestand imidlertid været ret stabil. Tendensen i antallet af skarvreder har dog været nedadgående siden 2000./ritzau/