Skarverne myldrer frem ved Kielstrup Sø

Fritidsfisker Finn Frandsen fra Hadsund er i oprør over, at den fiskeædende flyver vokser i antal ved Mariager Fjord. Han kræver 75 procent af den danske skarvbestand udryddet.

Finn Frandsen fra Hadsund vil have skarvernes antal kraftigt reduceret. Her er han ved den 500 reder store koloni ved Kielstrup Sø. Foto: Jens Morten

Finn Frandsen fra Hadsund vil have skarvernes antal kraftigt reduceret. Her er han ved den 500 reder store koloni ved Kielstrup Sø. Foto: Jens Morten

Finn Frandsen er næstformand for de danske fritidsfiskere og har siddet i en skarvarbejdsgruppe under Skov- og Naturstyrelsen. Her har han argumenteret for, at en ny skarvplan, der snart skal vedtages, tillader kraftig reduktion af bestanden. -Undersøgelser viser, at skarverne æder op mod 80 procent alle unge skrubber i Kattegat ud for den store skarvkoloni ved Tofte Sø i Lille Vildmose. Det er jo helt håbløst, udbryder Finn Frandsen nærmest opgivende. Men står det til Dansk Ornitologisk Forening, DOF, skal skarvens antal ikke ned. Nærmere tværtimod. - Det er jo tankevækkende, at skarvbestanden faldt syv procent fra 2006 til 2007. Det tyder på, at vi måske skal yde bedre beskyttelse til skarven, siger biolog Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening, der også har siddet i skarvarbejdsgruppen. Forslaget til den ny skarvplan er endnu ikke offentliggjort. Den kommer i høring om kort tid.